Yeraltı dünyası

Yasal olmayan, kirli ve karanlık işlerin gerçekleştirildiği ortam anlamına gelir. Bu kelime genellikle yer altı dünyası şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yeraltı dünyası şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yer altı dünyası (Yanlış kullanım)

yeraltı dünyası ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Namussuz davrananı yaşatmazlar yeraltı dünyasında.” – Zeyyat Selimoğlu

Yeraltı

Gizli ve yasa dışı. Yeraltı faaliyet. Alışılmışın dışında olan, aykırı anlamına gelir. Bu kelime genellikle yer altı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yeraltı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yer altı (Yanlış kullanım)

yeraltı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Mathilde şehrin derinlerinde bir nakış gibi işlenmiş yeraltı dünyasında her gün aynı yolculuğa çıkar.”- Yeraltı Saatleri

On binlerce

Pek çok, çok sayıda anlamına gelir. Bu kelime genellikle onbinlerce şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı on binlerce şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

onbinlerce (Yanlış kullanım)

on binlerce ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

On binlerce insan göç etmeye mecbur kaldı.

Yer alıştırmaları

El ve bütün vücut bölümleri için, yeri bir dayanak yüzeyi veya bir tür araç gibi kullanarak düzenlenen hareketler anlamına gelir. Bu kelime genellikle yeralıştırmaları şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yer alıştırmaları şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yeralıştırmaları (Yanlış kullanım)

yer alıştırmaları ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Salondaki hocam spor programıma bana özel yer alıştırmaları ekledi.

On paralık

Değeri çok az veya değersiz, hiç anlamına gelir. Bu kelime genellikle onparalık şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı on paralık şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

onparalık (Yanlış kullanım)

on paralık ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Eskiden böyle şeylere biraz aldırırdım, şimdi on paralık etkisi yok.” – Halide Edip Adıvar

On para etmemek

Hiçbir değeri olmamak anlamına gelir. Bu kelime genellikle onpara etmemek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı on para etmemek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

onpara etmemek (Yanlış kullanım)

on para etmemek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Güzelliğin on para etmez / Bu bendeki aşk olmasa” – Âşık Veysel

Yer adı

Yerleşim bölgeleri ile deniz, göl, ırmak, dağ, tepe, bağ, bahçe, vadi vb. yerlerin adı anlamına gelir. Bu kelime genellikle yeradı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yer adı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yeradı (Yanlış kullanım)

yer adı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Meydana gelen olaylardan sonra birkaç yer adı değiştirildi.

Yer adı bilimi

Yer adlarını inceleme konusu edinen dil bilimi dalı, toponimi anlamına gelir. Bu kelime genellikle yeradı bilimi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yer adı bilimi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yeradı bilimi (Yanlış kullanım)

yer adı bilimi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kendini yer adı bilimi konusunda eğitim alıp geliştirmeye karar verdi.

İnsicam

Düzgünlük, tutarlık, bağdaşım. Tutarlık anlamına gelir. Bu kelime genellikle insi cam şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı insicam şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

insi cam (Yanlış kullanım)

insicam ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Caminin iç güzelliğinin hususiyeti bu çinilerdeki nefaset ve insicamdan ileri gelmektedir.” – Sermet Muhtar Alus

On para

Çok az (para) anlamına gelir. Bu kelime genellikle onpara şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı on para şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

onpara (Yanlış kullanım)

on para ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“… bir de güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa…” – Aşık Veysel