Kardeşçe

Kardeşe yaraşır, (karde’şçe) Kardeşe yaraşır bir biçimde, dostça, içtenlikle anlamına gelir. Bu kelime genellikle kardeşce  şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kardeşçe şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kardeşce (Yanlış kullanım)

kardeşçe ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kardeşçe yaşamak için henüz geç değil.

Ne zaman?

Bir olayın gerçekleşeceği vakti sormak için kullanılır. Ayrı yazılır. Bu kelime genellikle Nezaman?  şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Ne zaman? şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Nezaman? (Yanlış kullanım)

Ne zaman? ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Okullar ne zaman tatil olacak?

Bir anda

Çabucak anlamına gelir. Bu kelime genellikle biranda  şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bir anda şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

biranda (Yanlış kullanım)

bir anda ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Vaziyeti bir bütün hâlinde ve bir anda kestirdikten sonra anların gereklerine göre davranırım.” – Necip Fazıl Kısakürek

Mutsuzuz

Mutlu olmayan, bedbaht, saadetsiz anlamına gelir. Çoğul kişilik eki -uz şeklinde gelir. Bu kelime genellikle mutsusuz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mutsuzuz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mutsusuz (Yanlış kullanım)

mutsuzuz ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hepimiz sıkıştığımız hayatlarımızda mutsuzuz.

Çalakürek

Sürekli kürek çekerek anlamına gelir. Bu kelime genellikle çala kürek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı çalakürek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

çala kürek (Yanlış kullanım)

çalakürek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bu sırada kaldırılmakta olan birinci sınıf merdivenine doğru bir sandalın çalakürek yanaştığı görüldü.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Osmanlı Tarihi

Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar. Bu kelime genellikle Osmanlı tarihi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Osmanlı Tarihi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Osmanlı tarihi (Yanlış kullanım)

Osmanlı Tarihi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Milletleri millet yapan tarihleri ve kültürleridir. Tarihsiz bir millet, kişiliğini kaybetmiş bireye benzer. Osmanlı Tarihi, Türk tarihinin görkemli bir dönemidir.”.

Bir an evvel

Bir an önce anlamına gelir. Bu kelime genellikle biran evvel şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bir an evvel şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

biran evvel (Yanlış kullanım)

bir an evvel ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bir an evvel toplanalım ki işler yürümeye başlasın.” – Ayşe Kulin

Beraat

Aklanma anlamına gelir. Bu kelime genellikle berağat şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı beraat şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

berağat (Yanlış kullanım)

beraat ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Alınan beraat kararı herkesin yüzünde tebessüme döndü bir anda.

Çocukluktan

Çocuk olma durumu, insan hayatının bebeklikle ergenlik arasındaki dönemi, çocukça davranış anlamına gelir. Bu kelime genellikle çocuklukdan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı çocukluktan şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

çocuklukdan (Yanlış kullanım)

çocukluktan ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Çocukluktan çıkmadığınız için dikkatiniz çapari gibidir.” – Ayla Kutlu

Teşrif etmek

Şereflendirmek, onurlandırmak, bir yere gelmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle tefriş etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı teşrif etmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tefriş etmek (Yanlış kullanım)

teşrif etmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Efendi hazretleri, nihayet teşrif edebilmişler demek?” – Attila İlhan