Kelam-ı Kadim

Kelam-ı Kadim kelimesi din bilgisi terimidir. Kur’an-ı Kerim anlamına gelir. Kur’an, İslam dininin temel ilkelerini, Hz. Muhammed’e gönderilen Tanrı buyruklarını içeren, Müslümanlığın temel kitabı, Kur’an-ı Kerim, Kelam-ı Kadim, Mushaf, Mushaf-ı Şeriftir. Bu kelime genellikle Kelamıkadim şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Kelam-ı Kadim şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Kelamıkadim (Yanlış kullanım)

Kelam-ı Kadim ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Elimde 16. asırda İran’da yazıldığını tahmin ettiğim (çok küçük eb’atta) hasna ve müstesna bir Kelam-ı Kadim vardı.

Başakşehir

Başakşehir, İstanbul’un 39 ilçesinden birisidir. 380.000 kişilik nüfusu ile İstanbul’un Avrupa tarafında olup üç ana bölgeden ve 10 mahalleden oluşmaktadır. Bu kelime genellikle Başak şehir şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Başakşehir şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Başak şehir (Yanlış kullanım)

Başakşehir ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Başakşehir, akıllı şehircilik ve yeni teknolojiler üretimi için Türkiye, bölge ve dünyaya örnek olabilecek ender lokasyonlardan birisidir.

1936’da

Belirtilen tarihte anlamına gelir. Tarih bildiren sayılardan sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Bu kelime genellikle 1936 da şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı 1936’da şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

1936 da (Yanlış kullanım)

1936’da ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İlk bebeğim 1936’da dünyaya geldi.

Tükenivermek

Tükenivermek kelimesi nesnesiz (nesne almayan) eylemdir. Çabucak ya da kısa sürede tükenmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle tükeni vermek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tükenivermek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tükeni vermek (Yanlış kullanım)

tükenivermek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Öncesiz ve sonrasız, bağlantısız ve belgesiz tükenivermek bir ağacın, bir evin, bir pabucun hakkıdır. Bir insanın, bir insanın ama, bir Rosa’nın niçin eksildiğini bilmem gerek, yeni Rosa’yı bunu üzerine kurmam gerek.”( Tante Rosa , Sevgi Soysal)

Başköşe

Başköşe kelimesi bir yerde en saygın kişinin veya büyüklerin oturması için ayrılan yer, tör anlamına gelir. Başköşe kelimesi gelende ayrı yazılır ancak birleşik yazılması gerekir. Bu kelime genellikle baş köşe şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı başköşe şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

baş köşe (Yanlış kullanım)

başköşe ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Suya en başköşeyi ayırmalarının nedeni de iyi suyun, hemen hemen memleketimizin dört bucağından fışkırmasıdır.” – S. Birsel

Başsağlığı

Başsağlığı kelimesi ölen bir kimsenin yakınlarına ilgi ve yakınlık gösterme anlamına gelir. Başsağlığı kelimesi genelde ayrı yazılır ancak birleşik yazılması gerekir. Bu kelime genellikle baş sağlığı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı başsağlığı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

baş sağlığı (Yanlış kullanım)

başsağlığı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Saldırıda ölen şehitlerin ailelerine başsağlığı dilemek üzere evlerine gidilecek.

Ant içmek

Ant içmek kelimesi bir şeyi yapmaya ya da yapmamaya yemin ile söz vermek demektir. Eş anlamlısı: yemin etmek kelimesidir. Yemin etmek anlamına da gelir. Bu kelime genellikle antiçmek, andiçmek, and içmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ant içmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

antiçmek (Yanlış kullanım)

andiçmek (Yanlış kullanım)

and içmek (Yanlış kullanım)

ant içmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Günümüzde ant içmek yeterli olmuyor, insanlar değişti”

Kooperatif

Kooperatif kelimesi ortaklarının her türlü gereksinimlerini uygun koşullarla elde etmelerini sağlamak için kurulan, kâr amacı gütmeyen kurumdur. Üreticilerin, aracıları aradan çıkararak, ürünlerini daha iyi koşullarla pazarlamak için kurdukları ortaklık demektir. Fransızcadan dilimize geçen bu kelime genellikle koperatif, koğperatif şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kooperatif şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

koperatif (Yanlış kullanım)

koğperatif (Yanlış kullanım)

kooperatif ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Köyde bir tarım kooperatifi kuruldu”

İyiliksever

İyiliksever kelimesi hiçbir karşılık beklemeksizin iyilik eden, iyilik yapmayı seven, herkesin iyiliğini isteyen, iyilikçi anlamına gelir. Hayırsever kelimesi de iyiliksever anlamına gelir. Bu kelime genellikle iyilik sever şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı iyiliksever şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

iyilik sever (Yanlış kullanım)

iyiliksever ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İyiliksever iş adamı dünyada ki kötülükleri değiştirmek için ant içmişti.

Kur’an

Kur’an, İslam dininin temel ilkelerini, Hz. Muhammed’e gönderilen Tanrı buyruklarını içeren, Müslümanlığın temel kitabı, Kur’an-ı Kerim, Kelam-ı Kadim, Mushaf, Mushaf-ı Şerif anlamına gelir.  Bu kelime genellikle Kuran şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Kur’an şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Kuran (Yanlış kullanım)

Kur’an ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Birkaç fukara köylü sabaha kadar cenazenin başında bekleyerek Kur’an okudular. -Halikarnas Balıkçısı