Debdebesiz

Debdebesi olmayan anlamına gelir. Bu kelime genellikle deb debesiz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı debdebesiz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

deb debesiz (Yanlış kullanım)

debdebesiz ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Debdebesiz, huzurlu bir hayatı vardı.

Rölyef

Kabartma anlamına gelir. Bu kelime genellikle rolyef şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı rölyef şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

rolyef (Yanlış kullanım)

rölyef ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kursta yapılan kağıt rölyef çalışmalarına bayıldım.

Yeregeçen

Havuç anlamına gelir. Bu kelime genellikle yere geçen şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yeregeçen şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yere geçen (Yanlış kullanım)

yeregeçen ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Ana çapa çapalar, ot yolar, soğan, sarımsak, yeregeçen eker.” – Tarık Buğra

Sesçil

Sesleri bütün özellikleri ve ayrıntılarıyla gösteren, fonetik anlamına gelir. Bu kelime genellikle sescil şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı sesçil şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sescil (Yanlış kullanım)

sesçil ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sesçil abece, bir sözcük ya da sözcük grubu kodlanırken kullanılan abecedir.

Karagözcü

Karagöz oyunu oynatan kimse, hayalci, hayalî, hayalbaz. Karagöz oyununda kullanılan boyanmış insan biçimlerini yapıp satan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle Kara gözcü, karagözcü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Karagözcü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Kara gözcü (Yanlış kullanım)

karagözcü (Yanlış kullanım)

Karagözcü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Türk sahnesinde pozsuz konuşmanın, Türkçeyi Türkçe konuşmanın temsilcileri Karagözcülerimiz, ortaoyuncularımız, tuluatçılarımızdı.” – Haldun Taner

Karagözlük etmek

Güldürüp eğlendirecek davranışlarda bulunmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle kara gözlük etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı karagözlük etmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kara gözlük etmek (Yanlış kullanım)

karagözlük etmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Annemizin işi olunca, babam bize karagözlük ederdi, eğlenceli zaman geçirirdik.

Karagözlük

Güldürüp eğlendirecek davranış anlamına gelir. Bu kelime genellikle kara gözlük şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı karagözlük şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kara gözlük (Yanlış kullanım)

karagözlük ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bayramlarda amcam herkes ile şakalaşarak, karagözlük ediyordu.

Alenen

Açıkça anlamına gelir. Bu kelime genellikle alanen şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı alenen şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

alanen(Yanlış kullanım)

alenen ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Zevcesinden aldığı yüz kızartıcı mektuplar alenen nasıl okunur ve neler anlatılır?” – Necip Fazıl Kısakürek

Kara kalem

Resim yapmada kullanılan kömür kalem. Bu kalemle yapılan (resim) anlamına gelir. Bu kelime genellikle karakalem şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kara kalem şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

karakalem (Yanlış kullanım)

kara kalem ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kara kalem resim çizebilmek için çok çalışıyor.

Kara kaplı kitap

Çıkar sağlamak için yasa dışı işlerin yapılmasında yol gösteren yöntemler bütünü. Kadıların hüküm vermek için baktıkları kitap anlamına gelir. Bu kelime genellikle karakaplı kitap şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kara kaplı kitap şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

karakaplı kitap (Yanlış kullanım)

kara kaplı kitap ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kadı efendi, kara kaplı kitaptan aradığı sayfayı buldu ve kararını bize bildirdi.