Burjuva

Şehirde yaşayıp özel imtiyazlardan yararlanan, orta sınıftan olan, kent soylu anlamına gelir. Bu kelime genellikle burcuva şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı burjuva şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

burcuva (Yanlış kullanım)

burjuva ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Burjuva sınıfından birisi olduğu kılık kıyafetinden belli oluyordu.

Zehrolma

Zehrolmak durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle zehirolma şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı zehrolma şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

zehirolma (Yanlış kullanım)

zehrolma ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Son zamanlarda yaşadığı sıkıntılardan dolayı hayat zehroldu.

Vicdan

Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç anlamına gelir. Bu kelime genellikle vijdan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı vicdan şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

vijdan (Yanlış kullanım)

vicdan ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Tüm insanlar dünyaya, kafa ve yüreklerinde bir iç mahkeme ile gelirler. Bunun adına vicdan denir.” – Aydın Boysan

Veryansın

Acımadan, hiçbir şey düşünmeden saldırmak, yok etmek, bol bol harcamak veya acımasızca söylemek` anlamlarındaki veryansın etmek deyiminde geçer. Bu kelime genellikle ver yansın şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı veryansın şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ver yansın (Yanlış kullanım)

veryansın ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Adam hiç alttan almıyor, o da ona veryansın ediyor.” – Elif Şafak

Veranda

Camlı taraça, üstü kapalı ve çevresi camlı balkon anlamına gelir. Bu kelime genellikle varanda, verenda şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı veranda şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

varanda (Yanlış kullanım)

varenda (Yanlış kullanım)

veranda ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Dipteki zaviyeden içeriye doğru veranda şeklinde bir girinti yapıp salonun cumba köşesine dayanır.” – Halit Fahri Ozansoy

Yakan top

Birkaç kişilik iki takım arasında bir el topuyla oynanan ve topu karşı takım oyuncusuna vurma temeline dayanan bir oyun türü anlamına gelir. Bu kelime genellikle yakantop, yakar top, yakartop şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yakan top şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yakantop (Yanlış kullanım)

yakartop (Yanlış kullanım)

yakar top (Yanlış kullanım)

yakan top ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Çocukların yakan top oynarken çıkardıkları cıvıltılar sokağı şenlendiriyordu.

Veraset

Kalıtım, mirasta hak sahibi olma anlamına gelir. Bu kelime genellikle vesaret şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı veraset şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

vesaret (Yanlış kullanım)

veraset ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Hatta türedi ortaklar da çıkacak, veraset bile düzülecek, soy sop iddialarına girilecekti.” – Tarık Buğra

Veraset ilamı

Bir kimsenin, bir miras bırakanın mirasçısı olduğunu gösteren ve mahkemeden alınan resmî belge anlamına gelir. Bu kelime genellikle veraset ilanı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı veraset ilamı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

veraset ilanı (Yanlış kullanım)

veraset ilamı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Veraset ilamı e-devlet üzerinden alınabiliyor.

Türk halkı

Türk soyundan gelen yada kendini öyle kabul eden anlamına gelir. Kesme ile ayrılmaz. Türk kelimesi büyük harfle başlar. Bu kelime genellikle Türk halk’ı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Türk halkı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Türk halk’ı (Yanlış kullanım)

Türk halkı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Türk halkının geçmişi destanlarla doludur.

Tezhip

Yazma kitaplarda, sayfaların yaldız ve boya ile bezenmesi, yaldızlama anlamına gelir. Bu kelime genellikle teship şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tezhip şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

teship (Yanlış kullanım)

tezhip ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Tezhip sanatçısı çok güzel süslemeler yaparak beğeni kazandı.