Şüyu bulmak

Herkes tarafından duyulmak, yayılmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle şuyu bulmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı şüyu bulmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

şuyu bulmak (Yanlış kullanım)

şüyu bulmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Olay bir anda şüyu buldu, bu durum beni daha çok üzdü.

Şüyu

Herkesçe duyulma, yayılma anlamına gelir. Bu kelime genellikle şuyu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı şüyu şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

şuyu (Yanlış kullanım)

şüyu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ne zâtında ne vukūundadır / Fenâlık onun şüyûundadır. (Ziyâ Paşa)

Ürolog

İdrar yolu hastalıkları hekimi, bevliyeci anlamına gelir. Bu kelime genellikle urolog şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ürolog şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

urolog (Yanlış kullanım)

ürolog ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Üroloji erkeklerde şu hastalıklara bakar: İdrar yolu enfeksiyonları, böbrekte taş oluşması …

İskarpin

Ökçeli, konçsuz ayakkabı anlamına gelir. Bu kelime genellikle ıskarpin şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı iskarpin şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ıskarpin (Yanlış kullanım)

iskarpin ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bu arada iskarpininin teki kuyuya düşer.” – Adalet Ağaoğlu

Triptik

Otomobiller için verilen geçici gümrük belgesi anlamına gelir. Bu kelime genellikle tiriptik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı triptik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tiriptik (Yanlış kullanım)

triptik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Triptik, yan yana ve birbiriyle ilişkili üç resmin oluşturduğu pano şeklindeki hareketli grup resimlerdir.

Apartman

Birkaç katlı ve her katında bir veya birkaç daire bulunan yapı anlamına gelir. Bu kelime genellikle apartıman şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı apartman şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

apartıman (Yanlış kullanım)

apartman ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Apartmandaki dairelerin ışıkları kapalı, herkes mışıl mışıl uyuyor olmalı.” – Ahmet Ümit

Orkestra

Yaylı, üflemeli ve vurmalı çalgılar topluluğu. Eski Yunan tiyatrolarında, sahne ve seyirciler arasındaki çember biçiminde koro yeri. Bazı tiyatroların birinci katında sahne veya perdeye en yakın koltuklar anlamına gelir. Bu kelime genellikle orkestıra şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı orkestra şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

orkestıra(Yanlış kullanım)

orkestra ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Locadan çıkarken, davulu üstüne on lira atılan orkestra, zeybek havası çalmaya başlar.” – Falih Rıfkı Atay

Paragraf

Düz yazıların kendi içinde satır başlarıyla ayrıldıkları bölümler. Kanun maddelerinin kendi içlerinde satır başlarıyla ayrıldıkları ufak bölümlerden her biri. Çengel işareti. Bölüm anlamına gelir. Bu kelime genellikle parağraf şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı paragraf şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

parağraf(Yanlış kullanım)

paragraf ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Aynı paragraf başları, aynı satır aralıkları, eminim yazıldıkları daktilo bile aynıdır.” – Ahmet Ümit

Arkeolog

Kazı bilimci anlamına gelir. Bu kelime genellikle arkeğolog şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı arkeolog şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

arkeğolog (Yanlış kullanım)

arkeolog ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Havaların yavaştan ısınmaya başlaması, arkeologların kazı zamanının yavaş yavaş gelmeye başladığının da göstergesidir.

Psikiyatr

Psikiyatri ile uğraşan uzman anlamına gelir. Bu kelime genellikle pisikiyatr, pisikiyatır şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı psikiyatr şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pisikiyatr (Yanlış kullanım

pisikiyatır (Yanlış kullanım)

psikiyatr ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Psikiyatri uzmanı veya bir diğer adı ile psikiyatr, bulunduğu kurumun genel çalışma prensiplerine uygun olarak hastaları tedavi eder.