Kaydolmak

Kaydolmak kelimesi -e yazılmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle kayıtolmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kaydolmak  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kayıtolmak  (Yanlış kullanım)

kaydolmak  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Dün spor salonuna kaydolmak için dışarı çıktım.

Hiç de

Hiç de kelimesinde de’nin ayrı yazılması ve sertleşmemesi gerekir. Bu kelime genellikle hiçde şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hiç de  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hiçde  (Yanlış kullanım)

hiç de  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hiç de fena değil.

Kireç taşı

Kireç taşı kelimesi kireç ocağında işlenerek kireç elde edilen, kalsiyum karbon tuzundan bileşik kayaç, kalker anlamına gelir. Bu kelime genellikle kireçtaşı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kireç taşı  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kireçtaşı  (Yanlış kullanım)

kireç taşı  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kalsiyum karbonat, sanayide, mermer, tebeşir ve kireç taşı gibi farklı malzemelerin üretiminde yoğun olarak kullanılır.

Arapça’nın

Arapça dilinin anlamına gelir. Kesme işaretiyle ayrılır. Bu kelime genellikle Arapçanın şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Arapça’nın  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Arapçanın  (Yanlış kullanım)

Arapça’nın  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Arapça’nın farklı bir ahengi var.

Bahsetmek

Bahsetmek kelimesi bir konu üzerinde söz söylemek, konuşmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle bahisetmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bahsetmek  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bahisetmek (Yanlış kullanım)

bahsetmek  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Annesine eziyet ettiğine inandığı babasından fazla bahsetmek istemediğini sezdim.” – A. Kabaklı

Beklemekte

Bir iş oluncaya, biri gelinceye değin bir yerde kalmak, durmak eylemini gerçekleştirmeye devam eden anlamına gelir. Bu kelime genellikle beklemekde şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı beklemekte  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

beklemekde  (Yanlış kullanım)

beklemekte  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte” – model

Zevat

Zevat kelimesi kişiler, zatlar anlamına gelir. Bu kelime genellikle zavat şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı zevat  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

zavat  (Yanlış kullanım)

zevat  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sofrada bulunan bu kimselere, her zamanki kişiler; bilinen, belirli kişiler anlamında “Zevat-ı Mutade” denirdi.

Akrabalık

Akraba kelimesi kan bağıyla birbirine bağlı olan kimseler anlamına gelir. Akrabalık bu ilişkiyi anlatır. Bu kelime genellikle akrabağlık şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı akrabalık  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

akrabağlık  (Yanlış kullanım)

akrabalık  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu aile akrabalık ilişkilerine çok önem veriyor.

Zır zır

Zırzır kelimesi bıktırıcı ve sürekli bir ses çıkararak anlamına gelir. Bu kelime genellikle zırzır şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı zır zır  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

zırzır  (Yanlış kullanım)

zır zır  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Zır zır konuşarak kafamı şişirdin.

Ana sınıfı

Ana sınıfı kelimesi genellikle beş yaşını bitirmiş çocukları ilköğretime hazırlayan sınıf anlamına gelir. Ayrı yazılmalıdır. Bu kelime genellikle anasınıfı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ana sınıfı  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

anasınıfı (Yanlış kullanım)

ana sınıfı  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kızım seneye ana sınıfı öğrencisi olacak.