Kanlı canlı

Sağlıklı, sapasağlam, vücut sağlığı yüzünden belli olan (kimse) anlamına gelir. Bu kelime genellikle ganlı canlı, ganlıcanlı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kanlı canlı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ganlı canlı(Yanlış kullanım)

ganlıcanlı (Yanlış kullanım)

kanlı canlı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Öldü sandığım arkadaşım, kanlı canlı karşımda duruyordu.

Benibeşer

İnsan anlamına gelir. Bu kelime genellikle beni beşer şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı benibeşer şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

beni beşer (Yanlış kullanım)

benibeşer ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Benibeşer arasında, ister şiire, ister başka bir şeye rehberlik etmek ancak o şeyin cinsinden olmaya mütevakkıftır.” – Yahya Kemal Beyatlı

Kedi nanesi

Ballıbabagillerden, kırlarda yetişen, kedilerin kokusundan çok hoşlandığı bir bitki, yaban sümbülü (Nepeta cataria) anlamına gelir. Bu kelime genellikle kedinanesi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kedi nanesi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kedinanesi (Yanlış kullanım)

kedi nanesi✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Rüzgar papatyalar ve kedi nanelerinin kokusunu getiriyordu.

Gayrimuntazam

Düzensiz, dağınık anlamına gelir. Bu kelime genellikle gayri muntazam şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı gayrimuntazam şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gayri muntazam (Yanlış kullanım)

gayrimuntazam ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Gayrimuntazam geçen günleri hiç de evliliğe müsait olmamıştı.” – Osman Aysu

Kankurutan

Adamotu anlamına gelir. Bu kelime genellikle kan kurutan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kankurutan şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kan kurutan (Yanlış kullanım)

kankurutan✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kankurutan, cerrahide uzun yıllar anestezi maddesi olarak kullanılmıştır.

Böğür

İnsan ve hayvan vücudunun kaburga ile kalça arasındaki bölümü. Yan taraf. Akran. Dağ yamacı anlamına gelir. Bu kelime genellikle böğör şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı böğür şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

böğör (Yanlış kullanım)

böğür ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Ali’nin sağ böğründe bir derin yara, sağ kolunda iki kurşun yarası bulundu.” – Memduh Şevket Esendal

Ezik büzük

Ezilmiş ve büzülmüş, eğri büğrü. Ezilmiş ve büzülmüş bir biçimde anlamına gelir. Bu kelime genellikle ezikbüzük, ezükbüzük, ezük büzük şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ezik büzük şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ezikbüzük (Yanlış kullanım)

ezük büzük (Yanlış kullanım)

ezükbüzük (Yanlış kullanım)

ezik büzük ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Karşısında ezik büzük duran yorgun adamın yüzüne bakıyor hâkim.” – Ayşe Kulin

Gayrimümkün

Olanaksız anlamına gelir. Bu kelime genellikle gayri mümkün şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı gayrimümkün şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gayri mümkün (Yanlış kullanım)

gayrimümkün ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İsteklerinin gayrimümkün olduğunu belirtince üzüldü.

Kalpazan

Sahte para basan veya piyasaya süren kimse. Yalan ve hile ile iş gören kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle kal pazan, galpazan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kalpazan şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kal pazan (Yanlış kullanım)

galpazan (Yanlış kullanım)

kalpazan ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kalpazan çetesi polis tarafından tespit edildi.

Kanırtmaç

Bir şeyi kanırmak için kullanılan değnek veya araç, bir tür kaldıraç anlamına gelir. Bu kelime genellikle ganırtmaç, kanırtmac şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kanırtmaç şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ganırtmaç (Yanlış kullanım)

kanırtmac (Yanlış kullanım)

kanırtmaç ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ters dönen aracı düzeltebilmek için kanırtmaç kullandılar.