Alzaymır

İlerleyen yaşta ortaya çıkan, hatırlamada güçlük, bazı yetilerde bozulma ile ilişkilendirilen hastalık anlamına gelir. Bu kelime genellikle alzheimer, alzhaimer şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı alzaymır şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

alzhemier (Yanlış kullanım)

alzhamier (Yanlış kullanım)

alzaymır ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Babasının alzaymır olması onu çok üzdü.

Açık deniz

Denizin, kara sularının dışında kalan bölümü. Denizin kıyıdan çok uzaklarda bulunan geniş bölümü, engin anlamına gelir. Bu kelime genellikle açıkdeniz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı açık deniz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

açıkdeniz(Yanlış kullanım)

açık deniz✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Susuzluk korkusu, çölde, açık denizde, çorak bir dağ başında kapkara kızgın bir el gibi insanın gırtlağına sarılabilir.” – Nazım Hikmet

Araç gereç

Bir işin yapılmasında, bir makinenin işletilmesinde kullanılan aletler anlamına gelir. Bu kelime genellikle araçgereç şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı araç gereç şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

araçgereç(Yanlış kullanım)

araç gereç✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Etkinlik için gerekli araç gereçleri hazırladım.

Tahaffuzhane

Sefer sırasında, yolcu ve çalışanların arasında bulaşıcı hastalık görülen gemilerin karantina sürelerin i geçirmeleri, gerekli sağlık önlemlerinin alınması ve hastaların iyileştirilmeleri için büyük limanlara yakın kıyılara kurulmuş sağlık kuruluşu anlamına gelir. Bu kelime genellikle tahaffuzhane şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tahaffuzhane şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tahaffuz hane(Yanlış kullanım)

tahaffuzhane ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Limana ulaşınca tahaffuzhaneye götürmemiz gereken 5 kişi var.

Adımbaşı

Birbirine yakın yerlerde, sık aralıklarla anlamına gelir. Bu kelime genellikle adım başı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı adımbaşı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

adım başı(Yanlış kullanım)

adımbaşı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Adımbaşı bir nöbetçi.

Allah’a yalvar

Kendi kusuru yüzünden güç bir duruma düşüp yakınan kimseye “ben sana yardım edemem, benden bir şey umma” anlamında söylenen bir söz anlamına gelir. Bu kelime genellikle Allaha yalvar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Allah’a yalvar şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Allaha yalvar(Yanlış kullanım)

Allah’a yalvar ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bundan sonra Allah’a yalvar ki sana bir kapı açsın.

Allah’a ısmarladık

Ayrılanın kalan veya kalanlara söylediği bir iyi dilek sözü anlamına gelir. Bu kelime genellikle Allaha ısmarladık, allahasmarladık şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Allah’a ısmarladık şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Allah’a ısmarladık(Yanlış kullanım)

Allahasmarladık(Yanlış kullanım)

Allah’a ısmarladık ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Abim hepimiz ile tek tek görüştü ve giderken bize: ‘Allah’a ısmarladık.’ dedi.

Allah’a emanet

“Tanrı esirgesin” anlamında birini överken söylenen bir söz. Tutar yanı olmayan kimse veya nesne için şaka yollu söylenen bir söz anlamına gelir. Bu kelime genellikle Allaha emanet şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Allah’a emanet şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Allaha emanet (Yanlış kullanım)

Allah’a emanet ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Allah’a emanet, iyi çocuktur.

Allah’a (bin) şükür

Gerçekleşen güzel bir durum için Allah’a teşekkür etmek için kullanılan bir söz anlamına gelir. Bu kelime genellikle Allaha (bin) şükür, Allaha binşükür, Allah’a binşükür şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Allah’a (bin) şükür şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Allaha (bin) şükür(Yanlış kullanım)

Allaha binşükür(Yanlış kullanım)

Allah’a binşükür(Yanlış kullanım)

Allah’a (bin) şükür ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Allah’a bin şükür, Türk halkı kendi diline, dinine, örf ve âdetlerine hâlâ bağlıdır.” – Mehmet Kaplan

Akordiyon

Üstündeki düğmelere veya tuşlara basarak metal dilcikleri titretme yolu ile çalınan körüklü, elde taşınabilir bir çalgı, akordeon, armonika. Kumaşlarda makine ile yapılmış kırma anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle akerdeyon, akerdiyon şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı akordiyon şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

akerdeyon (Yanlış kullanım)

akerdiyon (Yanlış kullanım)

akordiyon ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Her adım atışında koyu lacivert akordiyon eteği hakikaten bir armonik gibi açılıp kapanıyordu.” – Mahmut Yesari