Aral Gölü

Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar: Ağrı Dağı, Aral Gölü, Asya Yakası, Çanakkale Boğazı, Dicle Irmağı, Ege Denizi, Erciyes Dağı, Fırat Nehri, Süveyş Kanalı, Tuna Nehri, Van Gölü, Zigana Geçidi vb. Bu kelime genellikle Aral gölü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Aral Gölü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Aral gölü (Yanlış kullanım)

Aral Gölü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Aral Gölü, Kazakistan – Karakalpakistan (Özbekistan) sınırları içinde olan göldür.

Asya Yakası

Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar: Ağrı Dağı, Aral Gölü, Asya Yakası, Çanakkale Boğazı, Dicle Irmağı, Ege Denizi, Erciyes Dağı, Fırat Nehri, Süveyş Kanalı, Tuna Nehri, Van Gölü, Zigana Geçidi vb. Bu kelime genellikle Asya yakası şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Asya Yakası şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Asya yakası (Yanlış kullanım)

Asya Yakası ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Asya Yakası, Anadolu Yakası olarak da bilinir.

Ağrı Dağı

Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar: Ağrı Dağı, Aral Gölü, Asya Yakası, Çanakkale Boğazı, Dicle Irmağı, Ege Denizi, Erciyes Dağı, Fırat Nehri, Süveyş Kanalı, Tuna Nehri, Van Gölü, Zigana Geçidi vb. Bu kelime genellikle Ağrı Dağ’ı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Ağrı Dağı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Ağrı Dağ’ı (Yanlış kullanım)

Ağrı Dağı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ağrı Dağı, 
5.137 metrelik rakamıyla, Türkiye’nin en yüksek dağıdır.

Anlamışçasına

“-casına/-cesine” kalıplaşmış bir ektir ve eklendiği sözcüğe “gibi” anlamı katar. “Siler-cesine” kelimesindeki “-er” ve “seviyormuş-çasına” kelimesindeki “-mış” ekleri, sıfat-fiil ekidir.  Sonuç olarak “-casına” eki hem isme hem fiile eklenmez. İsimlere ve fiilimsilere eklenir. Anlamışcasına kelimesi anlamış gibi anlamına gelir. Bu kelime genellikle anlamış çasına şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı anlamışçasına şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

anlamış çasına (Yanlış kullanım)

anlamışçasına ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Her şeyi anlamışçasına yüzümüze baktı.

Ant içmek

Ant içmek kelimesi bir şeyi yapmaya ya da yapmamaya yemin ile söz vermek demektir. Eş anlamlısı: yemin etmek kelimesidir. Yemin etmek anlamına da gelir. Bu kelime genellikle antiçmek, andiçmek, and içmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ant içmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

antiçmek (Yanlış kullanım)

andiçmek (Yanlış kullanım)

and içmek (Yanlış kullanım)

ant içmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Günümüzde ant içmek yeterli olmuyor, insanlar değişti”

Altışar altışar

Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 2’şer değil ikişer, 9’ar değil dokuzar, 100’er değil yüzer vb. Yazılırken arada boşluk bırakılır. Bu kelime genellikle altışaraltışar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı altışar altışar şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

altışaraltışar (Yanlış kullanım)

altışar altışar ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sepetteki çiçekleri altışar altışar ayırabilir misin?

Asonans

Edebiyatta asonans kelimesi aynı aksanı veren ünlüyü ondan sonra veya önce gelen ünsüzü dikkate almadan her dizenin sonunda tekrarlama biçiminde yapılan uyaktır. Bu kelime genellikle anosans, osanans şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı asonans şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

anosans (Yanlış kullanım)

osanans (Yanlış kullanım)

asonans ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Neysen sen, nefes sen, neylersin neyi
Neyzensen, nefessen, neylersin neyi
Ziya Osman Saba

Yukarıdaki şiirde de görüldüğü üzere (e) en çok kullanıldığı ve kulakta kaldığı için asonanstır.

Ayıkla pirincin taşını!

Bir işin pek karışık ve içinden çıkılmaz durumda olduğunu anlatmak için kullanılan bir sözdür. Bu kelime genellikle ayıklapirincintaşını! şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ayıkla pirincin taşını! şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ayıklapirincintaşını! (Yanlış kullanım)

ayıkla pirincin taşını! ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Karıya bir de nikâh yaptırdı mı ondan sonra ayıkla artık pirincin taşını! -O. Kemal.

Ameliyathane

Hastanelerde hastaların ameliyat edildiği özel bölüm anlamlarına gelir.  Bu kelime genellikle ameliyat hane şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ameliyathane şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ameliyat hane (Yanlış kullanım)

ameliyathane ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ameliyathane önünde çaresizce bekliyordu.

Antep fıstığı

Antep fıstığı kelimesi bitki bilimi terimidir. Antep fıstığıgillerin örnek bitkisi, yurdumuzda Gaziantep ve Siirt bölgelerinde yetişen, 10 metre boya erişebilen, kışın yaprak döken bir ağaççıktır. Bu ağacın, ince ve sert kabuklu, yağlı yemişi, Şam fıstığı anlamlarına gelir.  Bu kelime genellikle antepfıstığı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı antep fıstığı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

antepfıstığı (Yanlış kullanım)

antep fıstığı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Canım antep fıstığı çekti. Gelirken benim için alabilir misin?