Akordiyon

Üstündeki düğmelere veya tuşlara basarak metal dilcikleri titretme yolu ile çalınan körüklü, elde taşınabilir bir çalgı, akordeon, armonika. Kumaşlarda makine ile yapılmış kırma anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle akerdeyon, akerdiyon şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı akordiyon şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

akerdeyon (Yanlış kullanım)

akerdiyon (Yanlış kullanım)

akordiyon ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Her adım atışında koyu lacivert akordiyon eteği hakikaten bir armonik gibi açılıp kapanıyordu.” – Mahmut Yesari

Allahutaala

Yüce Tanrı, ulu Allah anlamına gelir. Bu kelime genellikle Allahuteala, Allahu teala, Allahu taala şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Allahutaala şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Allahuteala (Yanlış kullanım)

Allahu teala (Yanlış kullanım)

Allahu taala (Yanlış kullanım)

Allahutaala ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Allahutaala’nın feyzleri, nimetleri, ihsanları, yani iyilikleri, her an, insanların iyisine, kötüsüne, herkese gelmektedir.

Allahualem

“Tanrı en iyisini bilir” anlamında kullanılan bir söz. “Galiba” anlamında kullanılan bir söz anlamına gelir. Bu kelime genellikle Allahu alem şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Allahualem şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Allahu alem (Yanlış kullanım)

Allahualem ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Allahualem,bu yaz çok sıcak olacak.

Anlamdaş

Eş anlamlı anlamına gelir. Bu kelime genellikle anlam daş şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı anlamdaş şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

anlam daş (Yanlış kullanım)

anlamdaş ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Anlamdaş ile eşanlamlı anlamdaştır.

Antarktika

Güney Kutbu’ndaki kara bölgesi anlamına gelir. Bu kelime genellikle Antartika şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Antarktika şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Antartika (Yanlış kullanım)

Antarktika ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Antarktika’yı ortalama 2.000 metre kalınlığında büyük bir buz katmanı zırh gibi örter.

Altınbaş

Genellikle Ege bölgesinde yetişen, yuvarlak, kalınca kabuklu güzel bir tür kavun anlamına gelir. Bu kelime genellikle altın baş şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı altınbaş şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

altın baş (Yanlış kullanım)

altınbaş ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Tatil dönüşü yol kenarından altınbaş aldım. Hepsi çok lezzetli çıktı.

Altın çağ

Bir şey veya bir kimse için en verimli, en başarılı dönem. Bir şeyin en çok kullanıldığı, tüketildiği dönem anlamına gelir. Bu kelime genellikle altın çağ şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı altın çağ şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

altın çağ (Yanlış kullanım)

altın çağ ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Takı sektörü adeta altın çağını yaşıyor.

Altın adam

Başarılı kimse. Şampiyonalarda altın madalya alan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle altınadam şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı altın adam şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

altınadam (Yanlış kullanım)

altın adam ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Büyük emekleri karşılığında altın adam olmayı başardı.

Abi

Büyük erkek kardeş, ağa, aka, ede, efe. Saygı ve sevgi göstermek üzere yaşça büyük olan erkeklere söylenen bir seslenme sözü anlamına gelir. Bu kelime genellikle ağbi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı abi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ağbi (Yanlış kullanım)

abi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Abim kendini övmeyi çok sever.

Alışılagelme

Alışılagelmek işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle alışıla gelme şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı alışılagelme şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

alışıla gelme (Yanlış kullanım)

alışılagelme ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Alışılagelen adetler yüzünden çok bunalmıştı.