Anaerkil

Anaerki temeline dayanan, maderşahi, matriarkal anlamına gelir. Bu kelime genellikle ana erkil şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı anaerkil şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ana erkil (Yanlış kullanım)

anaerkil ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Dünyada anaerkil düzende yaşayan toplumlar mevcuttur.

Anaerkillik

Ananın egemen olduğu aile hayatı. Kadının üstünlüğüne dayalı toplumsal örgütlenme düzeni, maderşahilik anlamına gelir. Bu kelime genellikle anaerkillik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı anaerkillik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

anaerkillik (Yanlış kullanım)

anaerkillik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Anaerkillik, çok görülen bir düzen değildir.

Alavere

Bir şeyin elden ele geçmesi. Bir şeyi elden ele vererek aktarma. Kargaşalık. Vapurlarda bu biçimde taşıma işi için bordalarda kurulan basamaklı iskele anlamına gelir. Bu kelime genellikle elevere, alevere, alavera, ala vere şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı alavere şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

elevere (Yanlış kullanım)

alevere (Yanlış kullanım)

alavera (Yanlış kullanım)

ala vere (Yanlış kullanım)

alavere ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Karpuzları alavere ile mavnadan sergiye taşıdılar.

Arıtımevi

Şeker, petrol vb. maddelerin arıtıldığı yer, tasfiyehane, rafineri anlamına gelir. Bu kelime genellikle arıtım evi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı arıtımevi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

arıtım evi (Yanlış kullanım)

arıtımevi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yeni bir arıtımevi kuruluyor.

Ateş bacayı (veya saçağı) sarmak

Bir olay, önüne geçilemez, tehlikeli bir durum almak anlamına gelir. Bu kelime genellikle ateş baca’yı (veya saçağı) sarmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ateş bacayı (veya saçağı) sarmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ateş baca’yı (veya saçağı) sarmak (Yanlış kullanım)

ateş bacayı (veya saçağı) sarmak✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu insanların sorunlarını çözmek zor görünüyor, burada çoktan ateş bacayı sarmış.

Ayak diremek

Bir düşünceyi, bir davranışı sonuna kadar sürdürmek, kendi tutumundan şaşmamak anlamına gelir. Bu kelime genellikle ayakdiremek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ayak diremek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ayakdiremek (Yanlış kullanım)

ayak diremek✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“İnek sütü içmemekte hep böyle ayak direyecek misiniz?” – Nazım Hikmet

Ayaklı mâni

Cinaslı ayaklarla söylenen bir mâni türü anlamına gelir. Bu kelime genellikle ayaklı mani, ayaklı mağni şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ayaklı mâni şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ayaklı mani (Yanlış kullanım)

ayaklı mağni (Yanlış kullanım)

ayaklı mâni ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bunlar ayaklı mâni denilen mâni biçiminde çok ileri gitmişler, bu alanda eski mânicileri geçmişlerdir.” – Salâh Birsel

Ayaklı ansiklopedi

Ayaklı kütüphane anlamına gelir. Bu kelime genellikle ayaklı ansiklobedi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ayaklı ansiklopedi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ayaklı ansiklobedi (Yanlış kullanım)

ayaklı ansiklopedi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ayaklı ansiklopedi! Ha! Kendimce, onlara karşı sağladığım üstünlük.” – Emine Işınsu

Aşık atmak (veya oynamak)

Aşık kemiğiyle oyun oynamak anlamına gelir. Bu kelime genellikle aşıkatmak (veya oynamak) şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı aşık atmak (veya oynamak) şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

aşıkatmak (veya oynamak) (Yanlış kullanım)

aşık atmak (veya oynamak) ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Sen benimle aşık atacak biri değilsin.

Aşık atmak

Yarış etmek, yarışmak. boy ölçüşmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle aşıkatmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı aşık atmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

aşıkatmak (Yanlış kullanım)

aşık atmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Yonca, bu iki erkek çocuktan ayrı bir yaratık olduğunu, onlarla aşık atamayacağını bilir.” – Oktay Rifat