Alışılagelmek

Alışılmış olmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle alışıla gelmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı alışılagelmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

alışıla gelmek (Yanlış kullanım)

alışılagelmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Övgü alabilmek adına alışılagelmiş davranışlarını sürdürüyordı.

Aşkmerdiveni

Eğrelti otu anlamına gelir. Bu kelime genellikle aşk merdiveni şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı aşkmerdiveni şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

aşk merdiveni(Yanlış kullanım)

aşkmerdiveni✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Aşkmerdiveni, bu sefer koyduğum yeri beğendi. Çok güzel parladı.

Amblem

Belirtke anlamına gelir. Bu kelime genellikle ablem şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı amblem şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ablem(Yanlış kullanım)

amblem✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Şirket için yeni bir amblem çalışması yaptırmaya karar verdim.

Ön izleme

Bir filmin gösterime girmeden önce seçilmiş bir grup tarafından izlenmesi anlamına gelir. Bu kelime genellikle önizleme şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ön izleme şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

önizleme (Yanlış kullanım)

ön izleme✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Tasarım çalışmasını kaydetmeden önce ön izleme yapmak gerekir.

Agresif

Saldırgan anlamına gelir. Bu kelime genellikle agrasif şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı agresif şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

agrasif (Yanlış kullanım)

agresif ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Agresif tavırları nedeniyle kurumdan uyarı cezası aldı.

Akdeniz foku

Akdeniz foku, fokgiller familyasından yeryüzünde sadece doğu Akdeniz sahilleri ile Batı Afrika’nın bir tek sahilinde yaşayan fok türü anlamına gelir. Bu kelime genellikle Akdeniz Foku şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Akdeniz foku şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Akdeniz Foku (Yanlış kullanım)

Akdeniz foku ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Akdeniz foku Türkiye karasularında yaşayan fok türüdür.

Afyonkarahisar

Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde yer alan illerinden biri anlamına gelir. Bu kelime genellikle Afyon karahisar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Afyonkarahisar şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Afyon karahisar (Yanlış kullanım)

Afyonkarahisar ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Afyonkarahisar, mermercilik ve gıda sektöründe Türkiye içinde ve dışında isim yapmıştır.

Adıyaman

Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan illerinden biri anlamına gelir. Bu kelime genellikle Adı yaman şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Adıyaman şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Adı yaman (Yanlış kullanım)

Adıyaman ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Adıyaman görmek istediğim şehirler arasındadır.

Adıyamanlı

Adıyaman ilinden olan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle Adıyaman’lı, Adı yaman’lı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Adıyamanlı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Adıyaman’lı (Yanlış kullanım)

Adı yaman’lı (Yanlış kullanım)

Adıyamanlı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Adıyamanlı arkadaşım beni ziyarete geleceğini söyledi.

Ay parçası

Çok güzel (kadın veya kız) anlamına gelir. Bu kelime genellikle ayparçası şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ay parçası şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ayparçası (Yanlış kullanım)

ay parçası ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sevgilisi ay parçası gibiydi. Her yerde dikkatleri üzerine çekiyordu güzelliği.