Dereotu

Maydanozgillerden, ince yapraklı, bazı yemeklere konulan güzel kokulu bir bitki (Anethum) anlamına gelir. Bu kelime genellikle dere otu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dereotu şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dere otu (Yanlış kullanım)

dereotu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Dereotu anne sütünü artıran mucize bitkilerdendir.

Üçkâğıt

Oynatıcının el çabukluğuyla yer değiştirip kapalı olarak bıraktığı, ikisi aynı, biri değişik üç iskambil kâğıdından değişik olanını bulmaya dayanan hileli oyun. Düzen, dolap anlamına gelir. Bu kelime genellikle üç kâğıt şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı üçkâğıt şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

üç kâğıt (Yanlış kullanım)

üçkâğıt ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yine bir üçkağıt çevirdi ve bu işin içinden sıyrılmayı başardı.

Ada çayı

Ballıbabagillerden, yurdumuzda çok yetişen tüylü ve beyazımtırak yaprakları olan güzel kokulu bir bitki, dağ çayı (Salvia officinalis). Bu bitkiden yapılan sıcak içecek anlamına gelir. Bu kelime genellikle adaçayı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ada çayı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

adaçayı (Yanlış kullanım)

ada çayı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bize iki ada çayı yap.” – Sait Faik Abasıyanık

Kuvayımilliye

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Yunanların İzmir’i işgal etmeleri ve Anadolu’da ilerlemeleri üzerine kurulan ve onlara karşı savaşan millî teşkilat anlamına gelir. Bu kelime genellikle Kuvayı milliye şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Kuvayımilliye şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Kuvayı milliye (Yanlış kullanım)

Kuvayımilliye ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kuvayımilliye, düzenli ordu kurulana kadar bölgesel olarak işgalci devletlere ya da azınlıklara karşı vatanı savunan silahlı gruplardı.

Ahım şahım

Beğenilecek, değer verilecek nitelikte anlamına gelir. Bu kelime genellikle ahımşahım şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ahım şahım şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ahımşahım (Yanlış kullanım)

ahım şahım ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Öyle ahım şahım bir tarafı yoktu vücudunun.” – Elif Şafak

Ahbapça

Dostça, içten, teklifsizce anlamına gelir. Bu kelime genellikle ahbapca şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ahbapça şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ahbapca (Yanlış kullanım)

ahbapça ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Hele bir tüccar ve komisyoncu ahbapça bir şey söylerse mahkeme kararı kadar hükmü olur.” – Falih Rıfkı Atay

Çalakamçı

Durmadan kamçılayarak anlamına gelir. Bu kelime genellikle çala kamçı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı çalakamçı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

çala kamçı (Yanlış kullanım)

çalakamçı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Arabacı artık beygiri çalakamçı sürüyor.” – Osman Cemal Kaygılı

Aparmak

Alıp götürmek, gizlice almak, alıp kaçmak, çalmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle ağparmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı aparmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ağparmak (Yanlış kullanım)

aparmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Sözü geçen para ehemmiyetsiz bir şeydi ve müdür muavini, onu çok ustalıkla aparmıştı.” – Haldun Taner

Apart otel

Konaklayanların yeme içme gereksinimlerini kendilerinin karşılayabilmesi için odalarında veya katlarında her türlü gerecin bulunduğu otel, otelgarni anlamına gelir. Bu kelime genellikle apartotel şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı apart otel şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

apartotel (Yanlış kullanım)

apart otel ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Tatil için apart otelden yer ayırttım.

Ağır basmak

Ağırlık olarak fazla gelmek, (bir şey bir şeyi) ağır basmak, taşıdığı özellikler üstün gelmek, bir işte gücü ve etkisi üstün gelmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle ağar basmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ağır basmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ağar basmak (Yanlış kullanım)

ağır basmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Peki deyişleri de akılları yattığı için değil, korkuları ağır bastığı için oldu.” – Tarık Buğra