Abukça

Abuk bir biçimde anlamına gelir. Bu kelime genellikle abukca şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı abukça şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

abukca (Yanlış kullanım)

abukça ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Abukça hareketlerle dikkat çekmeye çalışıyordu.

Abıhayat

Efsanelere göre içen kimseye ölümsüzlük sağladığına inanılan bir su, bengi su, dirim suyu anlamına gelir. Bu kelime genellikle abı hayat, abuhayat şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mapushane şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

abı hayat (Yanlış kullanım)

abuhayat (Yanlış kullanım)

abıhayat✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Abı hayatın çeşmesi aşıkların visalidir
Sohbeti aşk ile eder, susamışları yakmaya
Aşk mı derim ben ona Tanrının uçmağın seve
Uçmak hod bir tuzaktır eblehler canın tutmağa – Yunus Emre

Abece

Alfabe ve mecaz olarak başlangıç anlamına gelir. Bu kelime genellikle a be ce şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı abece şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

a be ce (Yanlış kullanım)

abece ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Duygularının bilmecesini filan çözmüş değildir. O duyguların abecesinde takılıp kalmıştır.” – Selim İleri

Al sancak

Türk bayrağı anlamına gelir. Bu kelime genellikle alsancak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı al sancak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

alsancak (Yanlış kullanım)

al sancak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak / Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak” – Mehmet Akif Ersoy

Dereotu

Maydanozgillerden, ince yapraklı, bazı yemeklere konulan güzel kokulu bir bitki (Anethum) anlamına gelir. Bu kelime genellikle dere otu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dereotu şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dere otu (Yanlış kullanım)

dereotu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Dereotu anne sütünü artıran mucize bitkilerdendir.

Üçkâğıt

Oynatıcının el çabukluğuyla yer değiştirip kapalı olarak bıraktığı, ikisi aynı, biri değişik üç iskambil kâğıdından değişik olanını bulmaya dayanan hileli oyun. Düzen, dolap anlamına gelir. Bu kelime genellikle üç kâğıt şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı üçkâğıt şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

üç kâğıt (Yanlış kullanım)

üçkâğıt ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yine bir üçkağıt çevirdi ve bu işin içinden sıyrılmayı başardı.

Ada çayı

Ballıbabagillerden, yurdumuzda çok yetişen tüylü ve beyazımtırak yaprakları olan güzel kokulu bir bitki, dağ çayı (Salvia officinalis). Bu bitkiden yapılan sıcak içecek anlamına gelir. Bu kelime genellikle adaçayı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ada çayı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

adaçayı (Yanlış kullanım)

ada çayı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bize iki ada çayı yap.” – Sait Faik Abasıyanık

Kuvayımilliye

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Yunanların İzmir’i işgal etmeleri ve Anadolu’da ilerlemeleri üzerine kurulan ve onlara karşı savaşan millî teşkilat anlamına gelir. Bu kelime genellikle Kuvayı milliye şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Kuvayımilliye şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Kuvayı milliye (Yanlış kullanım)

Kuvayımilliye ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kuvayımilliye, düzenli ordu kurulana kadar bölgesel olarak işgalci devletlere ya da azınlıklara karşı vatanı savunan silahlı gruplardı.

Ahım şahım

Beğenilecek, değer verilecek nitelikte anlamına gelir. Bu kelime genellikle ahımşahım şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ahım şahım şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ahımşahım (Yanlış kullanım)

ahım şahım ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Öyle ahım şahım bir tarafı yoktu vücudunun.” – Elif Şafak

Ahbapça

Dostça, içten, teklifsizce anlamına gelir. Bu kelime genellikle ahbapca şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ahbapça şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ahbapca (Yanlış kullanım)

ahbapça ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Hele bir tüccar ve komisyoncu ahbapça bir şey söylerse mahkeme kararı kadar hükmü olur.” – Falih Rıfkı Atay