Ay başı

Ayın ilk günü, ay dönümü. Ücret veya maaş alınan gün anlamına gelir. Bu kelime genellikle aybaşı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ay başı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

aybaşı (Yanlış kullanım)

ay başı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ay başlarında borçlarımızı vermeye annemle birlikte çıkardık.” – A. Kutlu

Almanyalılar

Millet isimleri yazılırken büyük harf kullanılır.  -lı eki burada gereksiz kullanılmıştır.  Bu kelime genellikle Almanyalılar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Almanlar  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Almanyalılar (Yanlış kullanım)

Almanlar  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Almanlar disiplin ve dakiklik ile ünlüdür.

Atatürk’ümüzün

Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır: Kurtuluş Savaşı’nı, Atatürk’üm… Bu kelime genellikle Atatürkümüzün şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Atatürk’ümüzün  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Atatürkümüzün (Yanlış kullanım)

Atatürk’ümüzün ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Atatürk’ümüzün yolundan yürümek bizim için en iyisi olacaktır.

Almanyalı

Millet isimleri yazılırken büyük harf kullanılır.  -lı eki burada gereksiz kullanılmıştır.  Bu kelime genellikle Almanyalı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Alman  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Almanyalı (Yanlış kullanım)

Alman  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Geçen sene tatilde Alman arkadaşlar edinmiştim.

Ankara’dakiler

Bulunma anlamı katan -da eki ayrı yazılır. -ki eki kelimeden atıldığında cümlenin ve kelimenin anlamı bozulur bu yüzden bitişik olmalıdır. Bu kelime genellikle Ankaradakiler, Ankara’da kiler şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Ankara’dakiler  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Ankaradakiler (Yanlış kullanım)

Ankara’da kiler (Yanlış kullanım)

Ankara’dakiler ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ankara’dakiler bu şehri çok seviyorlar.

Ankaralılarca

İnsanların hangi şehirden oldukları yazılırken, -li yapım eki isimden yeni bir isim üretir ve isimle kaynaşan bu ek üstten kesme (apostrof) ile ayrılmaz. Bu kelime genellikle Ankara’lılarca şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Ankaralılarca  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Ankara’lılarca (Yanlış kullanım)

Ankaralılarca ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ankaralılarca hoş görülmeyen konuşma tarzları vardır.

Ankara ili

Ayrı yazılır ve tırnakla ayrılmaz. Bu kelime genellikle Ankara il’i, Ankaraili şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Ankara ili  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Ankara il’i  (Yanlış kullanım)

Ankaraili  (Yanlış kullanım)

Ankara ili ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ankara ili gezilmesi gereken tarihi mekanlarla doludur.

Atatürk’ten

-tan, -dan ekleri durum eki olarak kullanıldığında tırnakla ayrı yazılır. Bu kelime genellikle Atatürkten şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Atatürk’ten  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Atatürkten  (Yanlış kullanım)

Atatürk’ten ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Atatürk’ten anılar anlatılan bir toplantıya katıldım.

Almanca

Dil ve lehçe adları büyük harfle başlar. Bu kelime genellikle almanca şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Almanca  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

almanca (Yanlış kullanım)

Almanca  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Okuldaki yabancı dil eğitimi Almanca üzerineymiş.

Anıtkabir’e

Anıtkabir özel bir yer ismidir. Özel isimlere gelen ekler tırnakla ayrılır. Bu kelime genellikle Anıtkabire şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Anıtkabir’e  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Anıtkabire (Yanlış kullanım)

Anıtkabir’e  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Anıtkabir’e gezi düzenlendi.