Âlemşümul

Bütün dünyayı alakadar eden, dünyayı kaplayan ve her yerde tanınmış olan anlamına gelir. Farsça kurala göre oluşturulan sözler bitişik yazılır: âlemşümul, cihanşümul; darıdünya, ehli­beyit, vb. Farsçadan dilimize geçen bu kelime genellikle âlem şümul şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı âlemşümul  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

âlem şümul (Yanlış kullanım)

âlemşümul ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sizlere âlemşümul bir konu hakkında açıklama yapacağım.

Art damak

Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluştu­rulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Bu kelime genellikle artdamak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı art damak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

artdamaki (Yanlış kullanım)

art damak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Art damak kullanılarak söylenen harfler vardır.

Arka teker

Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluştu­rulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Bu kelime genellikle arkateker şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı arka teker şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

arkateker (Yanlış kullanım)

arka teker ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Arka tekerler patlamış.

Arka plan

Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluştu­rulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Bu kelime genellikle arkaplan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı arka plan şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

arkaplan (Yanlış kullanım)

arka plan ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Arka planda müzik çalmasını istiyorum.

Art niyet

Düşüncenin arkasında bulunan başka sebep, asıl sebep anlamına gelir. Bu kelime genellikle artniyet şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı art niyet şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

artniyet (Yanlış kullanım)

art niyet ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Art niyetinde böyle biışey olduğunu düşünemezdim.

Akıntıya kürek çekme

Gerçekleşmeyecek bir iş uğrunda boşuna çaba sarf etmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle akıntıya kürekçekme şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı akıntıya kürek çekme şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

akıntıya kürekçekme (Yanlış kullanım)

akıntıya kürek çekme ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu işi yaparsam akıntıya kürek çekeceğimi düşünüyorlar.

Alıvermek

Hiç güçlük çekmeksizin, kolayca almak anlamına gelir. Bu kelime genellikle alı vermek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı alıvermek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

alı vermek (Yanlış kullanım)

alıvermek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Çocuk, uzanıp alıverdi

Açıkgöz

ortaya çıkan olanaktan kurnazca yararlanmasını bilen, uyanık davranarak çıkarını sağlayan (kimse) anlamına gelir.  Bu kelime genellikle açık göz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı açıkgöz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

açık göz (Yanlış kullanım)

açıkgöz ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Ortalık açıkgöz dolu”

Aşağı Ayrancı

Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, güneydoğu, kuzeybatı, kuzeydoğu, aşağı, yukarı, orta, iç, yakın, uzak kelimeleri ayrı yazılır.  Bu kelime genellikle Aşağıayrancı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Aşağı Ayrancı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Aşağıayrancı (Yanlış kullanım)

Aşağı Ayrancı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Aşağı Ayrancı otobüsü geçti mi?

Ahlak dışı

Dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan bir­leşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Bu kelime genellikle ahlakdışı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ahlak dışı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ahlakdışı (Yanlış kullanım)

ahlak dışı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ahlak dışı ilişkiler yaşıyordu.