Aşırma

Aşırmak işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle aşırmasyon şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı aşırma  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

aşırmasyon (Yanlış kullanım)

aşırma ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Hemen bir yolunu bulurlar yükü üstlerinden aşırmanın.” –A. Ağaoğlu

Anımsamak

Bilinip unutulan bir şeyi akla getirmek, hatırlamak anlamına gelir. Bu kelime genellikle ansımak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı anımsamak  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ansımak (Yanlış kullanım)

anımsamak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Düşünüyorum da gizemli bir korkudan başka pek bir şey anımsamıyorum.” –N. Meriç.

Anlamazlık

Bir şeyi anlamamış, kavrayamamış gibi davranma durumudur. Bu kelime genellikle anlamamazlık şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı anlamazlık  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

anâne (Yanlış kullanım)

anane ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Söylediklerimi anlamazlıktan geliyorsun.

Amacıyla

Ulaşmak istenilen sonuç, maksat anlamına gelir. Bu kelime genellikle amaciyle şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı amacıyla  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

amaciyle (Yanlış kullanım)

amacıyla ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Evet ama öteki kızı bu iş için kaçırdılarsa amaçlarına ulaştılar.” –A. Ümit.

Almazlık

Almama, kabul etmeme durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle almamazlık şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı almazlık  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

almamazlık (Yanlış kullanım)

almazlık ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sana bir hediye aldım. Lütfen almazlık yapma.

Anane

Gelenek anlamına gelir. Bu kelime genellikle anâne, aneane şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı anane  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

anâne (Yanlış kullanım)

aneane (Yanlış kullanım)

anane ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Böyle ufak kasabalarda öteden beri aristokratik bir anane vardı.” –E. E. Talu.

Amerika

Dünya üzerinde yer alan bir kıta ismidir. Bu kelime genellikle Amarika şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Amerika  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Amarika (Yanlış kullanım)

Amerika ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Amerika’da okuyabilmek için burs kazanmaya çalışıyor.

Âzat

Serbest bırakma, okullarda paydos ve serbest bırakılmış olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle azat şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı âzat şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

azat (Yanlış kullanım)

âzat ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kafesteki kuşları âzat etmeye karar verdi.

Alt yazı

Yabancı dildeki bir filmin konuşmalarını görüntünün altında veren yazıdır. Bu kelime genellikle altyazı şeklinde yanlış kullanılır. Doğru kullanımı alt yazı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

altyazı (Yanlış kullanım)

alt yazı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Türkiye’de yabancı filmler, büyük kentlerde genellikle alt yazı ile gösteriliyor.

Arkadaştan

Birbirini yakından tanıyan ve birbirine karşı sevgi, dostluk ve anlayış gösterenlerden her biridir.  Bu kelime ek aldığında genellikle arkadaşdan şeklinde yanlış kullanılır. Doğru kullanımı arkadaştan şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

arkadaşdan (Yanlış kullanım)

arkadaştan ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Onun gibi bir arkadaştan bunu beklemezdim.