Aç gözlü


Gerekenden çok mal mülk, yiyecek içecek elde etmek isteyen, bunlara doymak bilmeyen, gözü aç olan, gözü doymaz (kimse) anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle açgözlü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı aç gözlü şeklinde olmalıdır.


Doğru yazımı:

açgözlü (Yanlış kullanım)

aç gözlü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu kadar aç gözlü olmak hayra alamet değil.Aç gözlü Doğru Okunuşu, Aç gözlü Nasıl Okunur?

* Okunuşunu dinlemek için hoparlörün üzerine basınız.

Diğer Doğru Yazımlar

  • AsimilasyonAsimilasyon Özümleme, edinilmiş olan bilgileri kendi öz malı durumuna getirme, kendine mal etme, iyice […]
  • AtasözüAtasözü Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt verici nitelikte […]
  • AtaerkilAtaerkil Soyda, temel olarak babayı alan ve ailede çocukları baba soyuna mal eden (topluluk), […]
  • AnlatılagelenAnlatılagelen a, -e, -ı, -i, -u, -ü zarf-fiil ekleriyle bilmek, vermek, kalmak, durmak, gelmek ve yazmak […]
  • AnaokuluAnaokulu Henüz okul çağı gelmemiş olan iki ile altı yaş arasındaki çocukları okul düzenine, […]
  • AşırmaAşırma Aşırmak işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle aşırmasyon şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]