Açgözlü

Gerekenden çok mal mülk, yiyecek içecek elde etmek isteyen, bunlara doymak bilmeyen, gözü aç olan, gözü doymaz (kimse) anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle aç gözlü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı açgözlü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

aç gözlü (Yanlış kullanım)

açgözlü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu kadar açgözlü olmak hayra alamet değil.


Diğer Doğru Yazımlar

  • AtaerkilAtaerkil Soyda, temel olarak babayı alan ve ailede çocukları baba soyuna mal eden (topluluk), […]
  • AtasözüAtasözü Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt verici nitelikte […]
  • AsimilasyonAsimilasyon Özümleme, edinilmiş olan bilgileri kendi öz malı durumuna getirme, kendine mal etme, iyice […]
  • PromosyonPromosyon Tanıtım, bir malı geniş yığınlara tanıtmak, beğendirmek ve böylece o malın sürümünü sağlamak […]
  • Ev barkEv bark Ev, mülk. Aile, çoluk çocuk anlamına gelir. Bu kelime genellikle evbark şeklinde yanlış […]
  • Altın çağAltın çağ Bir şey veya bir kimse için en verimli, en başarılı dönem. Bir şeyin en çok kullanıldığı, […]

Yorum yapın