Açıkça

Anlaşılmaz, gizli saklı bir yönü kalmaksızın, açık açık anlamına gelir. Bu kelime genellikle açıkca şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı açıkça şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:


açıkca (Yanlış kullanım)

açıkça ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Adam isteğini açıkça söyledi”

Diğer Doğru Yazımlar

  • AçıkçasıAçıkçası Doğruyu söylemek gerekirse, doğrusu, apaçık olarak, açık olanı, işin açığı anlamına gelir. […]
  • AbiAbi Büyük erkek kardeş, ağa, aka, ede, efe. Saygı ve sevgi göstermek üzere yaşça büyük olan […]
  • İlan etmekİlan etmek Açıkça bildirmek, duyurmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle ilanetmek şeklinde yanlış […]
  • AbıhayatAbıhayat Efsanelere göre içen kimseye ölümsüzlük sağladığına inanılan bir su, bengi su, dirim suyu […]
  • Açık havaAçık hava Bahçe, park gibi yapı dışı olan yer, bulutsuz hava anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Açık büfeAçık büfe Yiyecek ve içeceklerin serbestçe seçilip alındığı servis düzeni, bu düzende yapılan anlamına […]

Yorum yapın