Ahbapça

Dostça, içten, teklifsizce anlamına gelir. Bu kelime genellikle ahbapca şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ahbapça şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ahbapca (Yanlış kullanım)

ahbapça ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Hele bir tüccar ve komisyoncu ahbapça bir şey söylerse mahkeme kararı kadar hükmü olur.” – Falih Rıfkı Atay


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ağır basmakAğır basmak Ağırlık olarak fazla gelmek, (bir şey bir şeyi) ağır basmak, taşıdığı özellikler üstün […]
  • ÂşıkÂşık Bir kimseye ya da bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, aşırı seven kimseler için […]
  • AffetmekAffetmek Suç, ceza ve benzeri bir şeyi bağışlamak, özürlü sayarak üzerinde durmamak ya da hoş görmek, […]
  • Hiçbir şeyHiçbir şey Türkçe sözcük olan hiçbirşey, ayrı yazılmalıdır. Zira Türkçe’de ”şey” kelimesi her zaman, söz […]
  • AperitifAperitif Aperitif kelimesi, iştah açıcı olarak tanımlanmaktadır. Kelimenin kökü Fransızca olup, […]
  • Çok şeyÇok şey Şaşırtıcı bir olay ya da söz karşısında “çok şaştım doğrusu, beklenir şey değil bu, olacak […]

Yorum yapın