Aidat

Ödenti, kesenek anlamına gelir.  Bu kelime genellikle ayidat şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı aidat şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ayidat (Yanlış kullanım)

aidat ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Apartman aidatını ödemeyi unuttum.


Diğer Doğru Yazımlar

  • ArkeologArkeolog Kazı bilimci anlamına gelir. Bu kelime genellikle arkeğolog şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • Alt bölümAlt bölüm Sınıflandırmada ana bölümlerin ayrıldığı parçalardan her biri, ayrım anlamına gelir. Bu […]
  • ApartmanApartman Birkaç katlı ve her katında bir veya birkaç daire bulunan yapı anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Alt alta üst üsteAlt alta üst üste Birbirleriyle itişir kakışır durumda anlamına gelir. Bu kelime genellikle altalta üstüste […]
  • Alt başlıkAlt başlık Herhangi bir yazıda alt bölümün başlığı anlamına gelir. Bu kelime genellikle altbaşlık […]
  • AnaneviAnanevi Geleneğe dayanan, geleneksel anlamına gelir. Bu kelime genellikle anağnevi şeklinde yanlış […]

Yorum yapın