Akrabalık

Akraba kelimesi kan bağıyla birbirine bağlı olan kimseler anlamına gelir. Akrabalık bu ilişkiyi anlatır. Bu kelime genellikle akrabağlık şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı akrabalık  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

akrabağlık  (Yanlış kullanım)

akrabalık  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu aile akrabalık ilişkilerine çok önem veriyor.


Diğer Doğru Yazımlar

  • AileAile Aralarında evlilik ve kan bağı bulunan, koca, karı, çocuklar, kardeşler vb.nin oluşturduğu, […]
  • TubalarTubalar Yapım eki göreviyle kullanılan “-ler” yapım eki, eklendiği sözcüğe “aile” anlamı katar. Bu […]
  • YavuzlarYavuzlar Yapım eki göreviyle kullanılan “-ler” yapım eki, eklendiği sözcüğe “aile” anlamı katar. Bu […]
  • DemagogDemagog Herkesin ailece anılmasına yarayan öz adından sonraki adı, aile adı, aile ismi, soy ismi […]
  • Kör ocakKör ocak Çocuksuz aile anlamına gelir. Bu kelime genellikle körocak şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • HorantaHoranta Aile halkı anlamına gelir. Bu kelime genellikle horonta şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru […]

Yorum yapın