Âlemşümul

Bütün dünyayı alakadar eden, dünyayı kaplayan ve her yerde tanınmış olan anlamına gelir. Farsça kurala göre oluşturulan sözler bitişik yazılır: âlemşümul, cihanşümul; darıdünya, ehli­beyit, vb. Farsçadan dilimize geçen bu kelime genellikle âlem şümul şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı âlemşümul  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

âlem şümul (Yanlış kullanım)

âlemşümul ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sizlere âlemşümul bir konu hakkında açıklama yapacağım.


Diğer Doğru Yazımlar

  • CihanşümulCihanşümul Cihan vüs'atinde, dünya çapında, cihanı alakadar eden, dünyayı kaplayan anlamına gelir. […]
  • AyarAyar Ayar kelimesi bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu, saatler için belli bir yere göre […]
  • AtaerkilAtaerkil Soyda, temel olarak babayı alan ve ailede çocukları baba soyuna mal eden (topluluk), […]
  • IstakozIstakoz Istakoz, suda yaşayan ve ön ayakları güçlü birer kıskaç görevi gören canlıya verilen isimdir. […]
  • KullanılagelenKullanılagelen Öncelerden beri aynı şekilde kullanılan ve kullanılmaya devam eden anlamına gelir. Bu kelime […]
  • ArtistArtist Artist, güzel sanat dallarından herhangi birini icra eden sanatkârdır. Halk arasında, […]

Yorum yapın