Ananevi

Geleneğe dayanan, geleneksel anlamına gelir. Bu kelime genellikle anağnevi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ananevi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

anağnevi (Yanlış kullanım)

ananevi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ananevi şiirden yararlanmak söz konusu olabilir”


Diğer Doğru Yazımlar

  • ArkeologArkeolog Kazı bilimci anlamına gelir. Bu kelime genellikle arkeğolog şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • Alt bölümAlt bölüm Sınıflandırmada ana bölümlerin ayrıldığı parçalardan her biri, ayrım anlamına gelir. Bu […]
  • ApartmanApartman Birkaç katlı ve her katında bir veya birkaç daire bulunan yapı anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Alt alta üst üsteAlt alta üst üste Birbirleriyle itişir kakışır durumda anlamına gelir. Bu kelime genellikle altalta üstüste […]
  • Alt başlıkAlt başlık Herhangi bir yazıda alt bölümün başlığı anlamına gelir. Bu kelime genellikle altbaşlık […]
  • AffolmaAffolma Bağışlanma anlamına gelir. Bu kelime genellikle af olma şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru […]

Yorum yapın