Anımsamak

Bilinip unutulan bir şeyi akla getirmek, hatırlamak anlamına gelir. Bu kelime genellikle ansımak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı anımsamak  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ansımak (Yanlış kullanım)

anımsamak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Düşünüyorum da gizemli bir korkudan başka pek bir şey anımsamıyorum.” –N. Meriç.


Diğer Doğru Yazımlar

  • AffetmekAffetmek Suç, ceza ve benzeri bir şeyi bağışlamak, özürlü sayarak üzerinde durmamak ya da hoş görmek, […]
  • Çok şeyÇok şey Şaşırtıcı bir olay ya da söz karşısında “çok şaştım doğrusu, beklenir şey değil bu, olacak […]
  • Kabul etmekKabul etmek Bir şeyi isteyerek ya da istemeyerek uygun bulmak, bir şeye rıza göstermek, razı […]
  • ÂşıkÂşık Bir kimseye ya da bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, aşırı seven kimseler için […]
  • Arz ederimArz ederim Devlet dairelerinde gerçekleştirilen resmî yazışmaların veya dilekçelerin sonuna eklenen arz […]
  • ÖzlemÖzlem Özlem kelimesi bir addır. Özleme, bir kimseyi ya da şeyi bir daha görme, ona kavuşma isteği […]

Yorum yapın