Ataerkil

Soyda, temel olarak babayı alan ve ailede çocukları baba soyuna mal eden (topluluk), pederşahi, patriarkal anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle ata erkil şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ataerkil  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ata erkil (Yanlış kullanım)

ataerkil  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Türk toplumu ataerkil yapıya sahiptir. Ancak yeni nesilden farklı düşünenler var.


Diğer Doğru Yazımlar

  • AkıbetAkıbet Akıbet, yapılan bir işin son durumunu, sonucunu söylerken kullandığımız bir kelimedir. […]
  • YurttanYurttan Bir halkın üzerinde egemen olarak yaşadığı, kültür ve uygarlığını oluşturduğu toprak parçası […]
  • AtasözüAtasözü Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt verici nitelikte […]
  • Ham maddeHam madde Genellikle doğadan elde edilen ve sanayide işlenen, bir ürün, bir mal üretmekte kullanılan […]
  • PromosyonPromosyon Tanıtım, bir malı geniş yığınlara tanıtmak, beğendirmek ve böylece o malın sürümünü sağlamak […]
  • KaynataKaynata Kadına göre kocasının, kocaya göre karısının babası anlamına gelir. Bu kelime genellikle kay […]

Yorum yapın