Bakanlığında

Bakanlık kelimesi bakan olma durumu, vekillik, nezaret, vekâlet, nazırlık anlamına gelir. Bu kelime genellikle bakanlığın da şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bakanlığında  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bakanlığın da  (Yanlış kullanım)

bakanlığında  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Harb dairesi, Millî Savunma Bakanlığında savaş gereçleri ile uğraşan dairedir.

Kaybolmak

Kaybolmak kelimesi yitmek anlamına gelir. Özgün biçimleri tek heceli bazı Arapça kökenli kelimeler etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle birleşirken ses düşmesine, ses değişmesine veya ses türemesine uğradıklarında bitişik yazılır. Bu kelime genellikle kayıpolmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kaybolmak  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kayıpolmak (Yanlış kullanım)

kaybolmak  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Kız kaybolduktan sonra aklına geldi babası olduğu.” – A. Ümit

Her bir

Her bir kelimesi sayılabilen şeylerin ayrı ayrı hepsi anlamına gelir. Bu kelime genellikle herbir şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı her bir  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

herbir  (Yanlış kullanım)

her bir  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Söylediklerinin her bir kelimesini hatırlıyorum.

Hapsolmak

Hapsolmak kelimesi -e bulunduğu yerden dışarı çıkamamak anlamına gelir. Bu kelime genellikle hapis olmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hapsolmak  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hapis olmak  (Yanlış kullanım)

hapsolmak  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kendi dünyasında adeta hapsoldu.

Akşamüzeri

Akşamüzeri kelimesi akşamüstü anlamına gelir. Bu kelime genellikle akşam üzeri şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı akşamüzeri  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

akşam üzeri  (Yanlış kullanım)

akşamüzeri  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bir akşamüzeri her zamanki hızlı adımlarla geldi.” – A. Kutlu

Cemetmek

Özgün biçimleri tek heceli bazı Arapça kökenli kelimeler etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle birleşirken ses düşmesine, ses değişmesine veya ses türemesine uğradıklarında bitişik yazılır. Bu kelime genellikle cem etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı cemetmek  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

cem etmek  (Yanlış kullanım)

cemetmek  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Arafat ve Müzdelife’de namazları cemetmek sünnettir.

Alafranga

Alafranga kelimesi Frenklerin töre, âdet ve hayatına uygun, Frenklerle ilgili, Batılıca, alaturka karşıtı anlamına gelir. Bu kelime genellikle alfranga, ala franga şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı alafranga  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

alfranga (Yanlış kullanım)

ala franga (Yanlış kullanım)

alafranga  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Alafranga tuvaletlerin insan vücudunda pek çok hastalığa davetiye çıkaracağı aklınıza hiç gelir miydi?

Belki de

Belki de kelimesi şu da olabilir, olabilir ki anlamına gelir. Bu kelime genellikle belkide şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı belki de  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

belkide  (Yanlış kullanım)

belki de  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Dün gelecekti, belki de arabası bozulmuştur”

Anlatılagelen

a, -e, -ı, -i, -u, -ü zarf-fiil ekleriyle bilmek, vermek, kalmak, durmak, gelmek ve yazmak fiilleriyle yapılan tasvirî fiiller bitişik yazılır. Bu kelime genellikle anlatıla gelen şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı anlatılagelen  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

anlatıla gelen (Yanlış kullanım)

anlatılagelen  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yüzyıllardır anlatılagelen hikayeler sayesinde kültürler hakkında bilgi sahibi olabiliriz.

Alt geçit

Alt geçit kelimesi trafik akışını kesmemek için bir yolun altından geçirilen geçit, battıçıktı, batçık anlamına gelir. Bu kelime genellikle altgeçit şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı alt geçit  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

altgeçit (Yanlış kullanım)

alt geçit ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Alt geçit çalışmasında kemerli taş köprü bulundu.