Vakayiname

Günü gününe yazılmış olayları içine alan eser, kronik anlamına gelir. Bu kelime genellikle vakayi name, vakainame, vakai name  şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı vakayiname şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

vakayi name (Yanlış kullanım)

vakainame (Yanlış kullanım)

vakai name (Yanlış kullanım)

vakayiname ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Osmanlı vakayinameleri ve arşiv belgeleri şüphesiz Osmanlı Tarih Araştırmalarının vazgeçilmez iki temel kaynaklarıdır.

Vakanüvis

Osmanlı Devleti’nde zamanın olaylarını tespit etmek ve yazmakla görevli devlet tarihçisi anlamına gelir. Bu kelime genellikle vakıanüvis, vaka nüvis şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı vakanüvis şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

vakıanüvis (Yanlış kullanım)

vaka nüvis (Yanlış kullanım)

vakanüvis ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Vakanüvislik yani resmi tarihçilik yapan Naîmâ, 1716 yılında Mora’daki Patras şehrinde muhasebeci iken vefat etmiştir.

Vakıa

Vicdan bakımından anlamına gelir. Bu kelime genellikle vaka şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı vakıa şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

vaka (Yanlış kullanım)

vakıa ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu bir vakıadır, inkâr edilemez.

Vaka

Olay, hadise anlamına gelir. Bu kelime genellikle vaaka, vakıa, vakaa şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı vaka şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

vaaka (Yanlış kullanım)

vakıa (Yanlış kullanım)

vakaa (Yanlış kullanım)

vaka ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“O kadar boşboğaz çocuk arasında da vakayı bir sır olarak saklamak güçtü.” – Yahya Kemal Beyatlı

Vicdansız

Vicdanı olmayan anlamına gelir. Bu kelime genellikle vijdansız şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı vicdansız şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

vijdansız (Yanlış kullanım)

vicdansız ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Vicdansız insan, vicdanı olmayan değil, kendi davranış, duygu ve niyetlerini kontrolden âciz insan demektir.

Vicdanlı

Vicdanı olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle vijdanlı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı vicdanlı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

vijdanlı (Yanlış kullanım)

vicdanlı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Vicdanlı politikacının görevi toplumu, asıl gitmeleri gereken yöne sevk etmek için çalışmakatır.” – Aydın Boysan

Vicdanen

Vicdan bakımından anlamına gelir. Bu kelime genellikle vijdanen şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı vicdanen şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

vijdanen (Yanlış kullanım)

vicdanen ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Yoksa vazife başında bulunmadığım için vicdanen rahatsız ve hükûmet doktoru olarak da belki mesut olacaktım.” – Reşat Nuri Güntekin

Vicdan azabı

Yapılan bir işten dolayı duyulan acı, üzüntü anlamına gelir. Bu kelime genellikle vijdan azabı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı vicdan azabı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

vijdan azabı (Yanlış kullanım)

vicdan azabı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Gözlerinde minnet yaşlarıyla yüzüme baktıkça vicdan azabına benzer bir şey duyuyor.” – Reşat Nuri Güntekin

Korona

Gök biliminde güneş tacı anlamına gelir. Bu kelime genellikle korana şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı korona şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

korana (Yanlış kullanım)

korona ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Korona, güneş atmosferinin yoğunluğu çok düşük ve çok sıcak en dış katmanına verilen diğer addır.

Telepatik

Telepati ile ilgili anlamına gelir. Bu kelime genellikle telepatik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı telepatik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

telepatik (Yanlış kullanım)

telepatik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Telepatik bir kuvvet olacak, madam bana yakınlaşmasın mı?” – Aka Gündüz