Kaça kaç

İki kişinin karşılıklı olarak gizlice sayı yazıp tahmin etmesine dayanan bir oyun anlamına gelir. Bu kelime genellikle kaçakaç şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kaça kaç şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kaçakaç (Yanlış kullanım)

kaça kaç ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Akşamları babamla ve kardeşlerimle kaça kaç oynamayı çok severiz.

Kaçıkça

Kaçığa benzer, biraz deli gibi, deliye benzer. Biraz kaçık olarak anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle kaçıkca şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kaçıkça şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kaçıkca (Yanlış kullanım)

kaçıkça ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Arkadaşımın, kaçıkçadır, sözü kadının bakışlarını ve davranışını açıklamaya yetiyordu.” – Erhan Bener

Yad el

Yabancı yer, gurbet anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle yadel şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yad el şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yadel (Yanlış kullanım)

yad el ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Dostun bahçesinden yad el geçmesin. Kurutur ha nazlı dilber kurutur. – Dadaloğlu

Yad eller

Baba ocağından uzak yerler, gurbet. Yabancı kimseler, yabancılar anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle yadeller şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yad eller şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yadeller (Yanlış kullanım)

yad eller ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Yiğidin başına bir iş gelirse / Onu yad ellere açıcı olma” – Karacaoğlan

Safha

Evre, faz anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle safa şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı safha şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

safa (Yanlış kullanım)

safha ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Gündelik hayatın türlü safhalarına ait muhavereler ihtiva eden bu gibi eserler Türkçe için de öteden beri yazılagelmiştir.” – Fahir İz

Cenabıhak

Allah, Tanrı anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle cenabı hak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı cenabıhak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

cenabıhak (Yanlış kullanım)

cenabıhak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Cenabıhakk’ın lütfuyla bu büyük badireden sağ çıktık.” – Ömer Seyfettin

Şevval

Hicri takvime göre ramazandan sonra gelen ay, bayram ayı anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle şeval şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı şevval şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

şeval (Yanlış kullanım)

şevval ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Şevval ayı hicri takvime göre 10.aydır.

Püsküllü bela

Büyük sıkıntı, zarar veren kimse veya şey anlamına gelir. Bu kelime genellikle püsküllübela, püsgüllü bela şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı püsküllü bela şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

püsküllübela (Yanlış kullanım)

püsgüllü bela (Yanlış kullanım)

püsküllü bela ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Başıma püsküllü bela kesilen şemsiyeyi nerede unuttum, nerede bıraktımsa er geç gelip beni buldu.” – Salâh Birsel

Umurgörmüş

Önemli görevlerde bulunmuş (kimse). Görgülü, olgun (kimse). Deneyimi çok olan anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle umur görmüş şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı umurgörmüş şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

umur görmüş (Yanlış kullanım)

umurgörmüş ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yeni taşınan kişi umurgörmüş birisine benziyor.

Akordiyon

Üstündeki düğmelere veya tuşlara basarak metal dilcikleri titretme yolu ile çalınan körüklü, elde taşınabilir bir çalgı, akordeon, armonika. Kumaşlarda makine ile yapılmış kırma anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle akerdeyon, akerdiyon şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı akordiyon şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

akerdeyon (Yanlış kullanım)

akerdiyon (Yanlış kullanım)

akordiyon ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Her adım atışında koyu lacivert akordiyon eteği hakikaten bir armonik gibi açılıp kapanıyordu.” – Mahmut Yesari