Keçi

Geviş getirenlerden, yeryüzünün her yerinde eti, sütü, derisi ve kılı için yetiştirilen, memeli evcil hayvan anlamına gelir. Bu kelime ek aldığında genellikle geçi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı keçi  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

geçi (Yanlış kullanım)

keçi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Keçi sütü bebekler için çok sağlıklı bir besinmiş.

Hemşehri

Aynı ilden olan kimse, memleketli anlamına gelir. Bu kelime genellikle hemşeri şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hemşehri  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hemşeri (Yanlış kullanım)

hemşehri ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yeni işyerimde iki tane hemşehrim varmış.

Dilbilgisi

Bir dilin işleyişini ve sunduğu düzeni inceleyen, onun ses, sözcük yapısı, anlam değişmeleri, tümce kuruluşu gibi öğelerini ele alıp bunların kurallarını saptayan bilimdir. Bu kelime genellikle dil bilgisi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dilbilgisi  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dil bilgisi (Yanlış kullanım)

dilbilgisi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İngilizceyi seviyorum ama dilbilgisi kurallarında zorlanıyorum.

Diaspora

Kopuntu veya diaspora (Eski Yunanca: διασπορά – “diaspora”), çok uzun bir zamandan beri bir kavim, ulus veya inanç mensuplarının ana yurtlarından koparak başka yerlerde azınlık olarak yaşamaları ve hem kopma eylemini hem de kopup azınlık olarak yaşayan kimseleri ifade eder. Bu kelime ek aldığında genellikle diyaspora şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı diaspora  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

diyaspora (Yanlış kullanım)

diaspora ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ermeni diasporasının öncülüğüyle çeşitli ülkelerde anma günü etkinlikleri düzenlendi.

Sekülarizm

Toplumda ahiretten ve diğer dinî, ruhanî meselelerden ziyade dünya hayatına odaklanılması yönündeki hareketlere verilen isimdir. Bu kelime ek aldığında genellikle sekülerizm şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı sekülarizm şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sekülerizm (Yanlış kullanım)

sekülarizm ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hiç şüphesiz sekülarizmle modernizm, karmaşık da olsa sıkı bir ilişki içerisindedir.

Aksanı

Bir ülkenin halkına özgü ses perdesi değişiklikleri, vurgulama özelliği anlamına gelir. Bu kelime ek aldığında genellikle aksânı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı aksanı  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

aksânı (Yanlış kullanım)

aksanı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Adam İngilizceyi Arap aksanıyla konuşuyordu”

Aldırmazlık

İlgisizlik anlamına gelir. Bu kelime genellikle aldırmamazlık şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı aldırmazlık  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

aldırmamazlık (Yanlış kullanım)

aldırmazlık ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu konuda çok aldırmaz görünüyorsun.

Alfabe

Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harfin bütünü, abece anlamına gelir. Bu kelime genellikle alfâbe şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı alfabe  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

alfâbe (Yanlış kullanım)

alfabe ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Alfabe dönüşümü halkın okumayı kolay sökmesi içindi.” –N. Cumalı.

Akraba

Aşırmak işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle akrâba şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı akraba  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

akrâba (Yanlış kullanım)

akraba ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Akrabalarımızı davet edip güzel bir akşam geçirelim.

Ademimerkeziyet

Yerinden yönetim anlamına gelir. Bu kelime genellikle demimerkeziyet şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ademimerkeziyet  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

demimerkeziyet (Yanlış kullanım)

ademimerkeziyet ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ademimerkeziyet eski dilde yerinden yönetim anlamına gelmektedir.