Arayön

İki anayönün arasında kalan, her ikisine de eşit uzaklıkta bulunan yön anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle ara yön şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı arayön şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ara yön (Yanlış kullanım)

arayön ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Güneydoğu, güney ile doğu anayönlerine göre bir arayöndür

Arasöz

Aratümce, bileşik ya da yalın bir tümcede, iki virgül ya da iki kısa çizgi içine alınan, temel tümcenin anlamını biraz daha açıklamaya, geliştirmeye, varsıllaştırmaya yarayan, araya giren tümce; örneğin şiir ile şarkı, çok iyi bilindiği üzere, uyum konusunda yaklaşırlar tümcesinde çok iyi bilindiği üzere bir aratümcedir. Bu kelime genellikle ara söz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı arasöz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ara söz (Yanlış kullanım)

arasöz ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yazar romanında arasözlere sıkça yer vermiş.

Ruj

Dudak boyası anlamına gelir.  Fransızcadan dilimize geçen bu kelime genellikle ruc şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ruj şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ruc (Yanlış kullanım)

ruj ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Buluşmaya giderken ruj sürmeyi unutma, yüzüne biraz renk gelsin.

Promosyon

Tanıtım, bir malı geniş yığınlara tanıtmak, beğendirmek ve böylece o malın sürümünü sağlamak amacıyla yapılan çalışmaların tümüne verilen isimdin. Fransızcadan dilimize geçen bu kelime genellikle promasyon şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı promosyon şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

promasyon (Yanlış kullanım)

promosyon ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yeni yıl için sipariş ettiğimiz promosyon ürünler geldi.

Oje

Kadınların tırnak boyamakta kullandıkları cilaya verilen isimdir. Fransızcadan dilimize geçen bu kelime genellikle oce şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı oje şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

oce (Yanlış kullanım)

oje ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kırmızı ojemi bulamıyorum. Düğünde onu sürmek istiyordum.

Nilüfer

Nilüfergillerden, durgun sularda ya da havuzlarda yetişen, birkaç türü bulunan, yuvarlak ve geniş yapraklı, beyaz, sarı, mavi ya da pembe renkte iri çiçekler açan, yaprakları ve çiçekleri su üzerinde yüzer durumda olan bir su bitkisine verilen isimdir. Farsçadan dilimize geçen bu kelime genellikle nülüfer şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı nilüfer şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

nülüfer (Yanlış kullanım)

nilüfer ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“o küçük ve eskimiş havuzdaki solgun ve kederli nilüferlere gidip bakardım çocukken, babam, onların kökleri olmadığını anlatmıştı bana. ” Ahmet Altan

Merhaba

Karşılaşıldığında söylenilen bir selamlaşma sözüdür. Arapçadan dilimize geçen bu kelime genellikle meraba şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı merhaba şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

meraba (Yanlış kullanım)

merhaba ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sıkı fıkı dostluklarını değil, şöyle uzaktan bile merhabalarını istemiyorum.” – M. Yesari.

Matematik

Biçimlerin, sayıların ve niceliklerin yapılarını, özelliklerini, aralarındaki bağıntıları tümdengelimli akıl yürütme yoluyla inceleyen ve aritmetik, geometri, cebir gibi dallara ayrılan bilime verilen isimdir. Bu kelime genellikle matamatik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı matematik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

matamatik (Yanlış kullanım)

matematik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Matematik mühendisliği bölümünü kazandı.

Leğen

İçinde çamaşır ve benzeri şeyler yıkamakta, hamur yapmakta vb. kullanılan, metal ya da plastikten yapılmış, derinliği az, geniş kaba verilen isimdir.
Bu kelime genellikle leyen şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı leğen şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

leyen (Yanlış kullanım)

leğen ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Adam, önündeki leğene eğilmiş, bardak yıkıyordu.” -N. Cumalı.

Diken

Kimi bitkilerin dal, yaprak, meyve kabuğu gibi yerlerinde ve kimi hayvanların da derisinde bulunan sert, ucu sivri ve batıcı çıkıntılardan her birine verilen isimdir. Bu kelime genellikle tiken şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı diken şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tiken (Yanlış kullanım)

diken ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kuruyan yaprakları temizlerken gülün dikeni elime battı.