Alıcı Kuş

Atmaca, şahin gibi yırtıcı kuşların ortak adıdır. Bu kelime genellikle alıcıkuş şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı alıcı kuş şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

alıcıkuş (Yanlış kullanım)

alıcı kuş ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Alıcı kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın

Beştaş

Beş taşla oynanan, taşlardan birini havaya atarak o taş düşmeden yerdeki dört taşı tek avuçla toplamaya dayanan bir çocuk oyunudur. Bu kelime genellikle beş taş şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı beştaş şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

beş taş (Yanlış kullanım)

beştaş ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Beştaş oynamayı çok seviyorum.

Deve Kuşu

Afrika kökenli uçamayan kuş türlerinden birisidir. Bu kelime genellikle devekuşu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı deve kuşu şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

devekuşu (Yanlış kullanım)

deve kuşu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Deve kuşu çiftliğine gittik.

Devretmek

Kendi ekseni çevresinde çevrilmek, dönmek, dolaşmak, bir mal üzerindeki sahipliğini ya da hakkını başkasına geçirmek, vermek, aktarmak, bir kitabı baştan sona değin okuyup bitirmek anlamına gelir. Arapçadan dilimize geçen bu kelime genellikle deviretmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı devretmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

deviretmek (Yanlış kullanım)

devretmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Dükkanı devrettik.

Yaban Keçisi

Anadolu’nun dağlık bölgelerinde yaşayan, uzun ve kıvrık boynuzlu bir tür keçidir. Bu kelime genellikle yabankeçisi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yaban keçisi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yabankeçisi (Yanlış kullanım)

yaban keçisi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yaban Keçisi hassas türlerdendir.

Cemaat

Bir imama uyarak namaz kılan topluluk, insan topluluğu, kalabalık, genellikle, bir yerde azınlık durumunda bulunan, dini ya da soyu ve dini bir olan topluluk anlamına gelir. Arapçadan dilimize geçen bu kelime genellikle cemağat şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı cemaat şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

cemağat (Yanlış kullanım)

cemaat ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Namazı cemaatle kılmak çok önemlidir.

Dağ Keçisi

Dağ keçisi (Capra), 9 türü içine alan bir cinstir. Evcil keçi (Capra aegagrus hircus) diğer bir adıyla yaban keçisinin evcilleştirilmiş bir alt türüdür. Keçiler, geviş getiren hayvanlardır. Bu kelime genellikle dağkeçisi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dağ keçisi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dağkeçisi (Yanlış kullanım)

dağ keçisi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Köyde 5 tane dağ keçisi besliyor.

Çalıkuşu

Serçegillerden, çalılık yerlerde yaşayan, başı koyu kırmızı, gövdesine doğru rengi açılan ve yeşilimsi olan, kanatlarının üstünde kara benekler bulunan, küçük, ötücü bir kuş demektir. Bu kelime genellikle çalı kuşu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı çalıkuşu şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

çalı kuşu (Yanlış kullanım)

çalıkuşu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Çalıkuşu romanını okumayı çok istiyorum.

Ankara Keçisi

Boynuzlugillerden, uzun ve sarkık kulaklı, ince yapılı, ipek gibi yumuşak, kıvırcık, uzun ak kılları için yetiştirilen, tiftik keçisi de denilen bir keçi türü anlamına gelir. Bu kelime genellikle ankarakeçisi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ankara keçisi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ankarakeçisi (Yanlış kullanım)

ankara keçisi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ankara keçisi değerli bir türdür.

Ev Sahibi

Evi olan kimse, kiradaki evin sahibi bulunan kimse, konukların bulunduğu, ağırlandığı yere onları çağıran kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle evsahibi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ev sahibi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

evsahibi (Yanlış kullanım)

ev sahibi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ev sahibi kirayı artırdı.