Horanta

Aile halkı anlamına gelir. Bu kelime genellikle horonta şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı horanta şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

horonta(Yanlış kullanım)

horanta✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Tüm horanta sofraya oturduktan sonra yemek eşliğinde keyifli bir sohbet başladı.

Kargaburnu

Uçları karga gagası gibi kıvrık olan araçların ortak adı. Tel bükmekte kullanılan ve uçları sivri koni biçiminde olan metalden bir kıskaç türü. Sanayide küçük ve yuva içine yerleştirilmiş vidaları sökmeye yarayan ince, uzun ağızlı alet. Kapı mandalı anlamına gelir. Bu kelime genellikle karga burnu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kargaburnu şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

karga burnu(Yanlış kullanım)

kargaburnu✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Alet çantasından kargaburnunu getirir misin?

Kardeşkanı

Kardeşkanı ağacından alınan, hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan, koyu renkte bir sakız anlamına gelir. Bu kelime genellikle kardeş kanı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kardeşkanı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kardeş kanı(Yanlış kullanım)

kardeşkanı✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Tedaviye destek olarak kardeşkanı kürü uygulamaya başladı.

Kardeşkanı ağacı

Baklagillerden, en çok Asya’nın sıcak bölgelerinde yetişen bir ağaç (Draceane draco) anlamına gelir. Bu kelime genellikle kardeş kanı ağacı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kardeşkanı ağacı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kardeş kanı ağacı(Yanlış kullanım)

kardeşkanı ağacı✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kardeşkanı ağacı, Kanarya adalarında yetişen bir ağaç veya ağaççıktır.

Karbüratör

Patlamalı motorlarda akaryakıtı buharlaştırıp hava ile karışmasını sağlayan cihaz anlamına gelir. Bu kelime genellikle karburatör şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı karbüratör şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

karburatör(Yanlış kullanım)

karbüratör✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Karbüratör basitçe, orta bölümde daralan bir hava borusu ile bu boruya ince birkaç kanalla bağlı bulunan benzin haznesinden oluşur.

Karbonmonoksit

0,97 yoğunluğunda, renksiz, kokusuz, zehirleyici bir gaz. Bol miktarda ısı açığa çıkararak mavi bir alevle yanar ve hava ile birleşerek birçok uygulama alanı olan patlayıcı bir karışım oluşturur (CO) anlamına gelir. Bu kelime genellikle karbon monoksit şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı karbonmonoksit şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

karbon monoksit(Yanlış kullanım)

karbonmonoksit✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Karbonmonoksit zehirlenmesi, dünya’da ve ülkemizde en sık görülen kimyasal zehirlenmelerin başında gelir.

Karbonhidrat

Karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşan organik bileşiklerin genel adı anlamına gelir. Bu kelime genellikle karbon hidrat şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı karbonhidrat şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

karbon hidrat(Yanlış kullanım)

karbonhidrat✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Karbonhidrat insan ve hayvan vücudunda glikojen olarak, bitkilerin yapısında nişasta ve selüloz olarak bulunmaktadır.

Genel ağ

Bilgisayar ağlarının birbirine bağlanması sonucu ortaya çıkan, herhangi bir sınırlaması ve yöneticisi olmayan uluslararası bilgi iletişim ağı, internet anlamına gelir. Bu kelime genellikle genelağ şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı genel ağ şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

genelağ(Yanlış kullanım)

genel ağ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Filmin en güzel yerinde genel ağ kesildi.

Karıncaincitmez

Karıncaezmez anlamına gelir. Bu kelime genellikle karınca incitmez şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı karıncaincitmez şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

karınca incitmez(Yanlış kullanım)

karıncaincitmez✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Onu herkes karıncaincitmez bir insan olarak tanır.

Emrivaki

Oldubitti anlamına gelir. Bu kelime genellikle emri vaki şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı emrivaki şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

emri vaki(Yanlış kullanım)

emrivaki✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bir emrivaki ile karşılaştığım için kabul edebilmiştim.” – Refik Halit Karay