Başaktörlük

Başoyunculuk anlamına gelir. Bu kelime genellikle baş aktörlük şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı başaktörlük şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

baş aktörlük (Yanlış kullanım)

başaktörlük ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Başaktörlük, onun tükenmek bilmeyen egosu için çok önemliydi.

Anaerkillik

Ananın egemen olduğu aile hayatı. Kadının üstünlüğüne dayalı toplumsal örgütlenme düzeni, maderşahilik anlamına gelir. Bu kelime genellikle anaerkillik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı anaerkillik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

anaerkillik (Yanlış kullanım)

anaerkillik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Anaerkillik, çok görülen bir düzen değildir.

Anaerkil

Anaerki temeline dayanan, maderşahi, matriarkal anlamına gelir. Bu kelime genellikle ana erkil şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı anaerkil şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ana erkil (Yanlış kullanım)

anaerkil ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Dünyada anaerkil düzende yaşayan toplumlar mevcuttur.

Başeczacı

Sağlık kuruluşlarında eczacılık hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu kişi anlamına gelir. Bu kelime genellikle baş eczacı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı başeczacı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

baş eczacı (Yanlış kullanım)

başeczacı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Eczaneye alınacak ilaçlar, başeczacı tarafından düzenlenen ilaç istek belgesi ile depodan alınır.

Milletlerarası

Uluslararası anlamına gelir. Bu kelime genellikle milletler arası şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı milletlerarası şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

milletler arası (Yanlış kullanım)

milletlerarası ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Kaldı ki böyle bir hareket, milletlerarası hukuka taban tabana zıttı.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Elden ağza yaşamak

Günlük kazancı ancak gereksinimlerini karşılayacak kadar olmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle elden ağıza yaşamak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı elden ağza yaşamak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

elden ağıza yaşamak (Yanlış kullanım)

elden ağza yaşamak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Daha ne kadar böyle elden ağza yaşayacaklardı.

Alavere

Bir şeyin elden ele geçmesi. Bir şeyi elden ele vererek aktarma. Kargaşalık. Vapurlarda bu biçimde taşıma işi için bordalarda kurulan basamaklı iskele anlamına gelir. Bu kelime genellikle elevere, alevere, alavera, ala vere şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı alavere şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

elevere (Yanlış kullanım)

alevere (Yanlış kullanım)

alavera (Yanlış kullanım)

ala vere (Yanlış kullanım)

alavere ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Karpuzları alavere ile mavnadan sergiye taşıdılar.

İstifaname

Bir görevden kendi isteğiyle ayrıldığını belirten dilekçe, istifa anlamına gelir. Bu kelime genellikle istifa name şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı istifaname şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

istifa name (Yanlış kullanım)

istifaname ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İstifanameyi okuyanın yüreği parça parça olurdu.” – Yaşar Kemal

Fermantasyon

Mayalanma anlamına gelir. Bu kelime genellikle fermentasyon şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı fermantasyon şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

fermentasyon (Yanlış kullanım)

fermantasyon ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Fermentasyon, mikroorganizmaların şekerli maddelere etkisi ile meydana gelen biyokimyasal bir olaydır.

Pafta

Bir bölgenin kadastro durumunu gösteren değişik malzemeler üzerine yapılmış parselleme çizgilerinin bütünü. Yivaçar. Süs için at takımlarına veya başka yerlere takılan metal pul veya çakılan iri başlı çivi. Büyük benek, leke. anlamına gelir. Bu kelime genellikle pafıta şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı pafta şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pafıta (Yanlış kullanım)

pafta ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Kayınbabası, paftanın üstüne eğilmişti o yağmurlu öğle sonrasında.” – İnci Aral