Zevat

Zevat kelimesi kişiler, zatlar anlamına gelir. Bu kelime genellikle zavat şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı zevat  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

zavat  (Yanlış kullanım)

zevat  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sofrada bulunan bu kimselere, her zamanki kişiler; bilinen, belirli kişiler anlamında “Zevat-ı Mutade” denirdi.

Akrabalık

Akraba kelimesi kan bağıyla birbirine bağlı olan kimseler anlamına gelir. Akrabalık bu ilişkiyi anlatır. Bu kelime genellikle akrabağlık şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı akrabalık  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

akrabağlık  (Yanlış kullanım)

akrabalık  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu aile akrabalık ilişkilerine çok önem veriyor.

Zır zır

Zırzır kelimesi bıktırıcı ve sürekli bir ses çıkararak anlamına gelir. Bu kelime genellikle zırzır şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı zır zır  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

zırzır  (Yanlış kullanım)

zır zır  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Zır zır konuşarak kafamı şişirdin.

Ana sınıfı

Ana sınıfı kelimesi genellikle beş yaşını bitirmiş çocukları ilköğretime hazırlayan sınıf anlamına gelir. Ayrı yazılmalıdır. Bu kelime genellikle anasınıfı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ana sınıfı  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

anasınıfı (Yanlış kullanım)

ana sınıfı  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kızım seneye ana sınıfı öğrencisi olacak.

Ankara’m

Aidiyet gösteren iyelik eki varsa kesme işareti ile ayrılması gerekir. Bu kelime genellikle Ankaram şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Ankara’m  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Ankaram (Yanlış kullanım)

Ankara’m  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ankara’m her zaman ayrı güzeldir.

Yarı yolda bırakmak

Yarı yolda bırakmak deyimi yapılan yardımı sonuna kadar sürdürmemek anlamına gelir. Bu kelime genellikle yarıyolda bırakmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yarı yolda bırakmak  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yarıyolda bırakmak (Yanlış kullanım)

yarı yolda bırakmak  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Seni yarı yolda bırakmak istemezdim ancak bu projeye devam edemeyeceğim.

Biz de

(de) bağlacı vurgusuz okunur ve ayrı yazılır. Vurgu bir önceki sözcüğün son hecesinde belirgin bir şekilde bulunur. (Örnek: “Ben de gördüm.” cümlesinde vurgunun “Ben” üzerinde olduğu çok belirgindir.) Bu kelime genellikle bizde şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı biz de şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bizde (Yanlış kullanım)

biz de ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Biz de sizinle gelmek istedik.

İzmir’im

Aidiyet gösteren iyelik eki varsa kesme işareti ile ayrılması gerekir. Bu kelime genellikle İzmirim şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı İzmir’im  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

İzmirim (Yanlış kullanım)

İzmir’im  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İzmir’im her zaman ayrı güzeldir.

Ankaralılar’ın

Özel adlara gelen yapım ekleri bitişik yazılır.  Bu kelime genellikle Ankara’lıların, ankaralıların şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Ankaralılar’ın  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Ankara’lıların  (Yanlış kullanım)

Ankaralıların  (Yanlış kullanım)

Ankaralılar’ın  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ankaralılar’ın farklı bir kültürü vardır.

Darbetmek

Özgün biçimleri tek heceli bazı Arapça kökenli kelimeler etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle birleşirken ses düşmesine, ses değişmesine veya ses türemesine uğradıklarında bitişik yazılır. Bu kelime genellikle darp etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı darbetmek  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

darp etmek  (Yanlış kullanım)

darbetmek  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Uzun yol şoförü kadın yolcuyu darbetti.