Fiilimsi

Fiilden türetilen, olumsuzu yapılabilen mastar, sıfat-fiil, zarf-fiil vb. türleri bulunan ad, eylemsi anlamına gelir. Bu kelime genellikle fiğilimsi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı fiilimsi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

fiğilimsi (Yanlış kullanım)

fiilimsi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Fiilimsiler bulundukları cümleyi birleşik yapılı hâle getirebilirler.

Sinonim

Eş anlamlı. Aynı kategoride kullanılan aynı taksonu ifade eden iki ya da daha fazla sayıdaki bilimsel isim. Moleküler biyolojide aynı amino asidi kollayan iki ya da daha fazla kodon anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle sınonim şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı sinonim şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

sınonim (Yanlış kullanım)

sinonim ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sinonim kelimeler hakkında detaylı araştırma yapmam isteniyor.

Müteradif

Eş anlamlı, anlamdaş anlamına gelir. Bu kelime genellikle muteradif şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı müteradif şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

muteradif (Yanlış kullanım)

müteradif ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Arapçanın en önemli özelliklerinden birisi, müteradif kelimeler bakımından oldukça zengin bir dil olmasıdır.

Müradif

Eş anlamlı, anlamdaş anlamına gelir. Bu kelime genellikle muradif şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı müradif şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

muradif (Yanlış kullanım)

müradif ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Müradif sözler; söylemde ayrı, manada yakın olan sözlerdir.

Anlamdaş

Eş anlamlı anlamına gelir. Bu kelime genellikle anlam daş şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı anlamdaş şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

anlam daş (Yanlış kullanım)

anlamdaş ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Anlamdaş ile eşanlamlı anlamdaştır.

Beşbıyık

Muşmula anlamına gelir. Bu kelime genellikle beş bıyık şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı beşbıyık şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

beş bıyık (Yanlış kullanım)

beşbıyık ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Muşmula ile beşbıyık eş anlamlı kelimelerdir.

Eş anlamlı

Anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan (kelimeler), anlamdaş, müradif, müteradif, sinonim anlamına gelir. Bu kelime genellikle eşanlamlı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı eş anlamlı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

eşanlamlı (Yanlış kullanım)

eş anlamlı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Muşmula ile beşbıyık eş anlamlı kelimelerdir.

Bilye

Çocukların oynamak için kullandığı taş, maden, toprak, cam vb.nden yapılmış küçük yuvarlak nesne, misket, cıncık, zıpzıp. Motorlu taşıtlarda dönme veya sürtünme etkilerini azaltmak, aşınmayı ve enerji yitimini önlemek için göbeklerdeki yataklara yerleştirilen, çoğunlukla çelikten, küçük yuvarlak anlamına gelir. Bu kelime genellikle bilya şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bilye şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bilya (Yanlış kullanım)

bilye ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bilyelerle oynamak için arkadaşlarla sözleştik.

Elde etmek

Bir şeye sahip olmak: Bir kimseyi kendi hizmetine almak veya kendinden yana çekmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle eldetmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı elde etmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

eldetmek (Yanlış kullanım)

elde etmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“O parlak siyah gözler, onları bir daha elde edemeyecek miydi?” – Halit Ziya Uşaklıgil

Meşakkatli

Güç, sıkıntılı anlamına gelir. Bu kelime genellikle meşakatli şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı meşakkatli şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

meşakatli (Yanlış kullanım)

meşakkatli ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Biz insanı meşakkat, imtihan ve çile yüklü bir hayata gönderdik. (Beled Suresi 4. Ayet)