Ayaklı mâni

Cinaslı ayaklarla söylenen bir mâni türü anlamına gelir. Bu kelime genellikle ayaklı mani, ayaklı mağni şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ayaklı mâni şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ayaklı mani (Yanlış kullanım)

ayaklı mağni (Yanlış kullanım)

ayaklı mâni ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bunlar ayaklı mâni denilen mâni biçiminde çok ileri gitmişler, bu alanda eski mânicileri geçmişlerdir.” – Salâh Birsel


Diğer Doğru Yazımlar

  • AlavereAlavere Bir şeyin elden ele geçmesi. Bir şeyi elden ele vererek aktarma. Kargaşalık. Vapurlarda bu […]
  • AnaerkilAnaerkil Anaerki temeline dayanan, maderşahi, matriarkal anlamına gelir. Bu kelime genellikle ana […]
  • AnaerkillikAnaerkillik Ananın egemen olduğu aile hayatı. Kadının üstünlüğüne dayalı toplumsal örgütlenme düzeni, […]
  • Ayaklı ansiklopediAyaklı ansiklopedi Ayaklı kütüphane anlamına gelir. Bu kelime genellikle ayaklı ansiklobedi şeklinde yanlış […]
  • ArıtımeviArıtımevi Şeker, petrol vb. maddelerin arıtıldığı yer, tasfiyehane, rafineri anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Ateş bacayı (veya saçağı) sarmakAteş bacayı (veya saçağı) sarmak Bir olay, önüne geçilemez, tehlikeli bir durum almak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın