Ayıkla pirincin taşını!

Bir işin pek karışık ve içinden çıkılmaz durumda olduğunu anlatmak için kullanılan bir sözdür. Bu kelime genellikle ayıklapirincintaşını! şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ayıkla pirincin taşını! şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ayıklapirincintaşını! (Yanlış kullanım)

ayıkla pirincin taşını! ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Karıya bir de nikâh yaptırdı mı ondan sonra ayıkla artık pirincin taşını! -O. Kemal.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Atatürk’tenAtatürk’ten -tan, -dan ekleri durum eki olarak kullanıldığında tırnakla ayrı yazılır. Bu kelime […]
  • PsikiyatriPsikiyatri Ruh ve sinir hastalıklarıyla, kişide görülen önemli uyumsuzlukları önleme, teşhis ve tedavi […]
  • Ağır basmakAğır basmak Ağırlık olarak fazla gelmek, (bir şey bir şeyi) ağır basmak, taşıdığı özellikler üstün […]
  • Ardı ardınaArdı ardına İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı yazılır. Bu kelime genellikle […]
  • Apar toparApar topar Telaş ve acele ile anlamına gelir. Bu kelime genellikle apartopar şeklinde yanlış […]
  • Kan terKan ter Çok terli, yorgun ve perişan bir durumda olmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle kanter […]

Yorum yapın