Beyin

Anatomi, gövdebilim terimidir. Kafatasının üst bölümünde bulunan ve beyinzarı ile örtülü olan, iki yarım yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluşan, organizmanın işlevlerini denetleyen, duyum ve bilinç merkezi olan organ anlamına gelir. Mecazi anlamda çok iyi eğitim görmüş, bilgi ve düşüncesiyle etkili olan kimse, rahat düşünemez olmak, sersemlemek, bir işin oluş, gidiş biçiminden kötü bir şey sezinleyerek kuşkulanıp huzuru kaçmak anlamına gelir. Bu kelime beyün şekline yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı beyin şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

beyün (Yanlış kullanım)

beyin ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bence o, bu ülkenin beyinlerindendir

Başıboş

Bir kimseye, bir şeye bağlı bulunmayan, önünde hiçbir engel bulunmayan ya da hiçbir ereği olmayan, bağlanmamış, özgür bırakılmış olan anlamına gelir. Mecazi anlamda üzerinde bir baskı, denetim bulunmayan, yönetilmeyen anlamına gelir. Bu kelime başı boş şekline yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı başıboş şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

başı boş (Yanlış kullanım)

başıboş ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Çayın suları başıboş akıp gidiyor, bir işe yaramıyordu”

Baş başa

Birlikte, beraberce anlamına gelir. Bu kelime başbaşa  şekline yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı baş başa şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

başbaşa  (Yanlış kullanım)

baş başa  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Çalıştık bahçıvanla sabah akşam baş başa / Bu üç gülü büyüttük üç yiğit arkadaşa” – F. N. Çamlıbel

Böbrek taşı

Böbreklerde oluşan taş anlamına gelir. İsim olan bu kelime böbrektaşı şekline yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı böbrek taşı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

böbrektaşı (Yanlış kullanım)

böbrek taşı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Böbrek taşı ile ilgili merak edilen konulara açıklık getiren Prof. Dr. Tibet Erdoğru tedavi süreci ve sonrasında uygulanması gereken adımları anlattı.

Bir yol

Bir kez, bir defa anlamına gelir. Bu kelime biryol şekline yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bir yol şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

biryol (Yanlış kullanım)

bir yol ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Otuz Beş Yaş şiirinin kolay söylenir bir şiir olduğunu sananlar, kâğıdı kalemi alıp bir yol da kendileri denesinler.” – O. V. Kanık

Baş karakter

Sinema yada tiyatroda senaryonun üzerine yazıldığı kişi baş karakter olarak adlandırılır. Başrol oyuncusunun oynadığı karakterdir. Bu kelime başkarakter şekline yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı baş karakter şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

başkarakter (Yanlış kullanım)

baş karakter ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Fyodor Mihailoviç Dostoyevski’nin “Suç ve Ceza” adlı romanının baş karakteridir.

Bu yana

-den beri,  o günden beri, belli bir olay meydana geldiğinden beri geçen süre anlamına gelir. Ayrı yazılması doğrudur. Bu kelime genellikle buyana şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bu yana şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

buyana (Yanlış kullanım)

bu yana ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Gittiğinden bu yana onu görmedim. Çok özledim ama gelmesi mümkün değil.

Basımevi

Bası işi yapılan yer anlamına gelir. Ev kelimesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik ya­zılır: aşevi, bakımevi, basımevi, doğumevi, gözlemevi, huzurevi, kahveevi, ko­nukevi, orduevi, öğretmenevi gibi. Bu kelime genellikle basım evi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı basımevi  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

basım evi(Yanlış kullanım)

basımevi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Basımevinin işi artmış”

Bakımevi

Hastalara parasız ya da çok az bir para ile ayakta bakılan ve gerekli sağaltımları yapılan, ilaç verilen yer anlamına gelir. Ev kelimesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik ya­zılır: aşevi, bakımevi, basımevi, doğumevi, gözlemevi, huzurevi, kahveevi, ko­nukevi, orduevi, öğretmenevi gibi. Bu kelime genellikle bakım evi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bakımevi  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bakım evi(Yanlış kullanım)

bakımevi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bakımevine yüklü bir bağış yaptı.

Büyük dalga

Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluştu­rulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Bu kelime genellikle büyükdalga şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı büyük dalga şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

büyükdalga (Yanlış kullanım)

büyük dalga ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu kadar büyük dalga vurmamıştı kıyaya…