Benimki

Benim olan, benimle ilgili olan. Kadınların kocalarından, kocaların karılarından söz ederken kullandıkları söz. Yakın çevrede olan bir kimseden söz ederken kullanılan bir söz anlamına gelir. Bu kelime genellikle benim ki şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı benimki şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

benim ki (Yanlış kullanım)

benimki ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Senin kitabın iyi durumda. Benimki okumaktan yıprandı.

Başoyuncu

Bir filmde veya tiyatro eserinde başrolü canlandıran erkek oyuncu, başaktör. Bir filmde veya tiyatro eserinde başrolü canlandıran kadın oyuncu, başaktris, primadonna anlamına gelir. Bu kelime genellikle baş oyuncu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı başoyuncu şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

baş oyuncu (Yanlış kullanım)

başoyuncu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Filmin başoyuncusu tecrübeli bir tiyatro sanatçı.

Başaktör

Erkek başoyuncu anlamına gelir. Bu kelime genellikle baş aktör şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı başaktör şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

baş aktör (Yanlış kullanım)

başaktör ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Servet Bey onun başaktörünü de kumpanyaya almayı düşünmektedir.” – Reşat Nuri Güntekin

Başaktris

Başoyuncu (kadın) anlamına gelir. Bu kelime genellikle baş aktris şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı başaktris şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

baş aktris (Yanlış kullanım)

başaktris ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yeni çekilecek film için başaktris aranıyor.

Başaktrislik

Başoyunculuk anlamına gelir. Bu kelime genellikle başaktristlik, baş aktirislik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı başaktrislik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

başaktristlik (Yanlış kullanım)

baş aktrislik (Yanlış kullanım)

başaktrislik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Başaktrislik için teklif gelmesini bekliyordu.

Başaktörlük

Başoyunculuk anlamına gelir. Bu kelime genellikle baş aktörlük şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı başaktörlük şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

baş aktörlük (Yanlış kullanım)

başaktörlük ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Başaktörlük, onun tükenmek bilmeyen egosu için çok önemliydi.

Başeczacı

Sağlık kuruluşlarında eczacılık hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu kişi anlamına gelir. Bu kelime genellikle baş eczacı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı başeczacı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

baş eczacı (Yanlış kullanım)

başeczacı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Eczaneye alınacak ilaçlar, başeczacı tarafından düzenlenen ilaç istek belgesi ile depodan alınır.

Başmekân

Asıl yer, en önemli yer anlamına gelir. Bu kelime genellikle baş mekân, başmekan, baş mekan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı başmekân şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

baş mekân (Yanlış kullanım)

başmekan (Yanlış kullanım)

baş mekan (Yanlış kullanım)

başmekân ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Sahneye koyma güçlükleri yaşanmaması için Alâiye’nin Kızıl Kule’sini başmekân olarak tasarlamıştım.” – Cahit Uçuk

Başvekâlet

Başbakanlık anlamına gelir. Bu kelime genellikle baş vekâlet şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı başvekâlet şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

baş vekâlet (Yanlış kullanım)

başvekâlet ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Başvekâlet teşkilâtı bir müsteşarın idaresi altında yönetilmektedir.

Bal özü

Bazı çiçeklerin içinde bulunan, arıların bal yapmak için emdikleri tatlı sıvı, nektar anlamına gelir. Bu kelime genellikle balözü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bal özü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

balözü (Yanlış kullanım)

bal özü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu kırlarda arılar bal özü toplayarak, harika bal yapıyorlar.