Bakanlığında

Bakanlık kelimesi bakan olma durumu, vekillik, nezaret, vekâlet, nazırlık anlamına gelir. Bu kelime genellikle bakanlığın da şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bakanlığında  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bakanlığın da  (Yanlış kullanım)

bakanlığında  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Harb dairesi, Millî Savunma Bakanlığında savaş gereçleri ile uğraşan dairedir.

Belki de

Belki de kelimesi şu da olabilir, olabilir ki anlamına gelir. Bu kelime genellikle belkide şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı belki de  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

belkide  (Yanlış kullanım)

belki de  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Dün gelecekti, belki de arabası bozulmuştur”

Bahsetmek

Bahsetmek kelimesi bir konu üzerinde söz söylemek, konuşmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle bahisetmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bahsetmek  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bahisetmek (Yanlış kullanım)

bahsetmek  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Annesine eziyet ettiğine inandığı babasından fazla bahsetmek istemediğini sezdim.” – A. Kabaklı

Beklemekte

Bir iş oluncaya, biri gelinceye değin bir yerde kalmak, durmak eylemini gerçekleştirmeye devam eden anlamına gelir. Bu kelime genellikle beklemekde şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı beklemekte  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

beklemekde  (Yanlış kullanım)

beklemekte  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte” – model

Biz de

(de) bağlacı vurgusuz okunur ve ayrı yazılır. Vurgu bir önceki sözcüğün son hecesinde belirgin bir şekilde bulunur. (Örnek: “Ben de gördüm.” cümlesinde vurgunun “Ben” üzerinde olduğu çok belirgindir.) Bu kelime genellikle bizde şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı biz de şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bizde (Yanlış kullanım)

biz de ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Biz de sizinle gelmek istedik.

BİMER

Kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır. Bu kelime genellikle bimer şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı BİMER şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bimer (Yanlış kullanım)

BİMER ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER); bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen bir halkla ilişkiler uygulamasıdır.

Bakanlar Kurulu

Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. Bu kelime genellikle Bakanlar kurulu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Bakanlar Kurulu şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Bakanlar kurulu (Yanlış kullanım)

Bakanlar Kurulu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bakanlar Kurulu yarın toplanacak.

Başbakan

Başbakan kelimesi hükûmetin ve Bakanlar Kurulunun başı, kabinenin başı, başvekil anlamına gelir. Bu kelime genellikle baş bakan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı başbakan şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

baş bakan (Yanlış kullanım)

başbakan ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Başbakan Binali Yıldırım, veda ziyaretlerine başladı.

Biçerdöver

Biçerdöver kelimesi ekin biçen, döven, taneleri ayıran, samanı deste veya balya durumuna getiren makine anlamına gelir. Bu kelime genellikle biçer döver şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı biçerdöver şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

biçer döver (Yanlış kullanım)

biçerdöver ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Biçim sırasında biçerdöverin üzerine çıkmayınız arkasından gidiniz.

Bir miktar

Bir miktar kelimesi yeterince, yetecek kadar anlamına gelir. Bu kelime genellikle birmiktar, bimiktar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bir miktar şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

birmiktar (Yanlış kullanım)

bimiktar (Yanlış kullanım)

bir miktar ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kızının istediği bisiklet için bir miktar bütçe ayırması gerekiyordu.