Benibeşer

İnsan anlamına gelir. Bu kelime genellikle beni beşer şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı benibeşer şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

beni beşer (Yanlış kullanım)

benibeşer ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Benibeşer arasında, ister şiire, ister başka bir şeye rehberlik etmek ancak o şeyin cinsinden olmaya mütevakkıftır.” – Yahya Kemal Beyatlı

Böğür

İnsan ve hayvan vücudunun kaburga ile kalça arasındaki bölümü. Yan taraf. Akran. Dağ yamacı anlamına gelir. Bu kelime genellikle böğör şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı böğür şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

böğör (Yanlış kullanım)

böğür ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Ali’nin sağ böğründe bir derin yara, sağ kolunda iki kurşun yarası bulundu.” – Memduh Şevket Esendal

Bilfarz

Söz gelişi anlamına gelir. Bu kelime genellikle bil farz, bifarz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bilfarz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bil farz (Yanlış kullanım)

bifarz (Yanlış kullanım)

bilfarz ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bilfarz işten atıldın. Sana destek olmak boynumun borcu olur o zaman.

Böyle

Bunun gibi, buna benzer. Bu yolda, bu biçimde, hakeza. Bu derece. İçinde “ne, nasıl” vb. sorular bulunan cümlelerin sonuna geldiğinde o cümlede anlatılan şeyin hoş karşılanmadığını veya ona şaşıldığını anlatan bir söz anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle beyle şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı böyle şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

beyle(Yanlış kullanım)

böyle✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Böyle bir teklifi kabul edeceğini sanmıyorum.” – Ahmet Ümit

Bundan böyle

Artık, bundan sonra anlamına gelir. Bu kelime genellikle bundanböyle şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bundan böyle şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bundanböyle(Yanlış kullanım)

bundan böyle ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Apartmanın gazetesini, ekmeğini yirmi beş dakikalık bir gecikmeyle dağıtacaktı bundan böyle.” – Elif Şafak

Binbir zahmetle

Büyük zorlukla anlamına gelir. Bu kelime genellikle bin bir zahmetle şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı binbir zahmetle şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bin bir zahmetle (Yanlış kullanım)

binbir zahmetle ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Binbir zahmetle kazandıkları elinden uçup gitmişti.

Batı Bloku

Batı Avrupa ülkeleri ile Kuzey Amerika ülkelerinin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra oluşturduğu blok anlamına gelir. Bu kelime genellikle Batı bloku şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Batı Bloku şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Batı bloku(Yanlış kullanım)

Batı Bloku ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Truman Doktrini, Marshall Planı ve Kuzey Atlantik Paktı’nın (NATO) kurulmasıyla Batı Bloku yapılanmaya başlamıştır.

Beşbıyık

Muşmula anlamına gelir. Bu kelime genellikle beş bıyık şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı beşbıyık şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

beş bıyık (Yanlış kullanım)

beşbıyık ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Muşmula ile beşbıyık eş anlamlı kelimelerdir.

Bilye

Çocukların oynamak için kullandığı taş, maden, toprak, cam vb.nden yapılmış küçük yuvarlak nesne, misket, cıncık, zıpzıp. Motorlu taşıtlarda dönme veya sürtünme etkilerini azaltmak, aşınmayı ve enerji yitimini önlemek için göbeklerdeki yataklara yerleştirilen, çoğunlukla çelikten, küçük yuvarlak anlamına gelir. Bu kelime genellikle bilya şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bilye şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bilya (Yanlış kullanım)

bilye ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bilyelerle oynamak için arkadaşlarla sözleştik.

Bilahare

Sonra, sonradan, daha sonra, sonraları anlamına gelir. Bu kelime genellikle bilare şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bilahare şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bilare (Yanlış kullanım)

bilahare ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bu işin bilahare daha etraflı bir şekilde düşünülerek arz edilmesi icap ettiğini söyleyince başını eğerek sustu.” – Nahid Sırrı Örik