Başyazarlık

Başyazar olma durumu, başmuharrirlik, sermuharrirlik anlamına gelir. Bu kelime genellikle baş yazarlık şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı başyazarlık şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

baş yazarlık (Yanlış kullanım)

başyazarlık ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Gazetecilikten, fıkracılıktan hatta bir iki yılda başyazarlıktan hevesimi çoktan almıştım.” – Haldun Taner

Bölükbaşı

Yeniçeri ordusunda üst rütbeli bir görevli anlamına gelir. Bu kelime genellikle bölük başı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bölükbaşı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bölük başı (Yanlış kullanım)

bölükbaşı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Damat, Baltacılar Kethüdası ile bölükbaşılara hilatler giydirmiştir.” – Salâh Birsel

Bölük pörçük

Bütünlüğü sağlanamamış, parça parça. Dağınık bir biçimde anlamına gelir. Bu kelime genellikle bölükpörçük, bölük börçük şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bölük pörçük şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bölükpörçük (Yanlış kullanım)

bölük börçük (Yanlış kullanım)

bölük pörçük ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Acaba nedir diye düşünürken önündeki bölük pörçük kayaların üzerine çuval gibi bir şey düştü.” – Halikarnas Balıkçısı

Brüt

Kesintisi yapılmamış, kesintisiz (para), darası çıkarılmadan tartılan (ağırlık) anlamına gelir. Bu kelime genellikle bürüt, bürüd şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı brüt şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bürüt (Yanlış kullanım)

brüd (Yanlış kullanım)

bürüd (Yanlış kullanım)

brüt ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Brüt maaş, çalışanın bordrosunda görünen, kesintiler ve vergilerin de dahil olduğu işveren tarafından maaş olarak ödenen toplam tutardır.

Basamak basamak

Yavaş yavaş, derece derece anlamına gelir. Bu kelime genellikle basamakbasamak, basımak basımak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı basamak basamak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

basamakbasamak (Yanlış kullanım)

basımak basımak (Yanlış kullanım)

basamak basamak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Su iner yokuşlardan hep basamak basamak / Benimse alın yazım yokuşlarda susamak” – Necip Fazıl Kısakürek

Basamaklı

Basamağı olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle basamak’lı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı basamaklı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

basamak’lı (Yanlış kullanım)

basamaklı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Evin üç basamaklı merdivenini çıkıp kapıyı araladı.” – Ayşe Kulin

Burjuva

Şehirde yaşayıp özel imtiyazlardan yararlanan, orta sınıftan olan, kent soylu anlamına gelir. Bu kelime genellikle burcuva şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı burjuva şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

burcuva (Yanlış kullanım)

burjuva ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Burjuva sınıfından birisi olduğu kılık kıyafetinden belli oluyordu.

Babayani

Gösterişi ve özentisi olmayan anlamına gelir. Bu kelime genellikle baba yani şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı babayani şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

baba yani (Yanlış kullanım)

babayani ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Padişah bakmış, babayani, hırpani bir derviş. Ne gelir ki böylesinin elinden?” – Elif Şafak

Bin türlü

Birbirinden çok farklı, çok değişik, bin çeşit, birbirinden çok farklı, çok değişik bir biçimde anlamına gelir. Bu kelime genellikle bintürlü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bin türlü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bintürlü (Yanlış kullanım)

bin türlü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Klasik şiirin yıkıldığından beri şiiri, bin kişi bin türlü tarif ediyor.” – Yahya Kemal Beyatlı

Beyanname

Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, bildirge, vergi yükümlülerinin belli zamanlarda, bağlı oldukları vergi dairelerine verdikleri gelir bildirme belgesi. anlamına gelir. Bu kelime genellikle beyan name, beyannağme şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kontenjan şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

beyan name (Yanlış kullanım)

beyannağme (Yanlış kullanım)

beyanname ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Gemilere mal yükleten tüccarlardan beyanname istiyorlarmış.” – Memduh Şevket Esendal