Belli Etmek

İyice görünür, anlaşılır bir duruma getirmek, görünür kılmak, açığa vurmak, sezmesini sağlamak, duyumsatmak anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle bellietmek, belletmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı belli etmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bellietmek (Yanlış kullanım)

belletmek (Yanlış kullanım)

belli etmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ona bunu hiç belli etmek istemedik.

Bata çıka

Kimi zaman umut keserek, kimi zaman umut besleyerek, güç koşullar içinde anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle bataçıka şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bata çıka şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bataçıka (Yanlış kullanım)

bata çıka ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İşlerimiz bata çıka yürüyor işte.

Baştan başa

Bir uçtan öteki uca, başından sonuna değin anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle baştanbaşa şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı baştan başa şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

baştanbaşa (Yanlış kullanım)

baştan başa ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kumsalı baştan başa gezindik.

Birdenbire

Beklenmedik bir anda, ansızın, apansız anlamına gelen belirteçtir. Bu kelime genellikle birden bire şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı birdenbire şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

birden bire (Yanlış kullanım)

birdenbire ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Birdenbire karşıma çıktı,

Birtakım

Bir bölüm, bir bölük, kimi anlamına gelir. Bu kelime genellikle birtakım şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bir takım şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

birtakım (Yanlış kullanım)

bir takım ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ortada birtakım kimseler dolaşıyordu.

Büyükanne

(çocuğa göre) babanın ya da annenin annesi anlamına gelir. Bu kelime genellikle büyük anne şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı büyükanne şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

büyükanne (Yanlış kullanım)

büyükanne ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Büyükannemi çok özledim.

Büyükbaba

(çocuğa göre) babanın ya da annenin babası anlamına gelir. Bu kelime genellikle büyük baba şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı büyükbaba şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

büyükbaba (Yanlış kullanım)

büyükbaba ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Büyükbabamı çok özledim.

Beşparmak Otu

Gülgillerden; yol kenarında ve çayırlarda yetişen 40-70 santimetre boyunda yabani bir bitkidir. Yaprakları beşparmak şeklindedir. Bu bitki genellikle beşparmakotu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı beşparmak otu şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

beşparmakotu (Yanlış kullanım)

beşparmak otu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İshal için beşparmak otu kaynatıp içmek iyi gelir.

Bal Arısı

Bal arısı (Apis mellifera) 1,2 cm uzunluğundadır. Baş ve göğüs bölümü az çok kıllıdır ve genellikle sarı tonlardaki rengi soydan soya değişir. İki büyük bileşik göz ve üç basit göz, başın tepesinde yer alır. Koku alıcı ikieskin görme duyusuna yardımcı olur. Bal arıları toplu halde yaşayan canlılardır ve kovanda yaşamın devamlılığını sağlamak için hep birlikte çalışırlar. Bu kelime genellikle balarısı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bal arısı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

balarısı (Yanlış kullanım)

bal arısı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bal arıları çiçekten çiçeğe konuyordu.

Koruma

Genellikle resmi kişileri korumakla görevli kimse, koruma görevlisi anlamına gelir. Bu kelime genellikle bodyguard şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı koruma şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bodyguard (Yanlış kullanım)

koruma ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Başkanın korumaları kimseyi alana yaklaştırmadı.