Basamak basamak

Yavaş yavaş, derece derece anlamına gelir. Bu kelime genellikle basamakbasamak, basımak basımak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı basamak basamak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

basamakbasamak (Yanlış kullanım)

basımak basımak (Yanlış kullanım)

basamak basamak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Su iner yokuşlardan hep basamak basamak / Benimse alın yazım yokuşlarda susamak” – Necip Fazıl Kısakürek

Basamaklı

Basamağı olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle basamak’lı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı basamaklı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

basamak’lı (Yanlış kullanım)

basamaklı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Evin üç basamaklı merdivenini çıkıp kapıyı araladı.” – Ayşe Kulin

Burjuva

Şehirde yaşayıp özel imtiyazlardan yararlanan, orta sınıftan olan, kent soylu anlamına gelir. Bu kelime genellikle burcuva şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı burjuva şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

burcuva (Yanlış kullanım)

burjuva ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Burjuva sınıfından birisi olduğu kılık kıyafetinden belli oluyordu.

Babayani

Gösterişi ve özentisi olmayan anlamına gelir. Bu kelime genellikle baba yani şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı babayani şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

baba yani (Yanlış kullanım)

babayani ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Padişah bakmış, babayani, hırpani bir derviş. Ne gelir ki böylesinin elinden?” – Elif Şafak

Bin türlü

Birbirinden çok farklı, çok değişik, bin çeşit, birbirinden çok farklı, çok değişik bir biçimde anlamına gelir. Bu kelime genellikle bintürlü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bin türlü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bintürlü (Yanlış kullanım)

bin türlü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Klasik şiirin yıkıldığından beri şiiri, bin kişi bin türlü tarif ediyor.” – Yahya Kemal Beyatlı

Beyanname

Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, bildirge, vergi yükümlülerinin belli zamanlarda, bağlı oldukları vergi dairelerine verdikleri gelir bildirme belgesi. anlamına gelir. Bu kelime genellikle beyan name, beyannağme şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kontenjan şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

beyan name (Yanlış kullanım)

beyannağme (Yanlış kullanım)

beyanname ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Gemilere mal yükleten tüccarlardan beyanname istiyorlarmış.” – Memduh Şevket Esendal

Baş döndürücü

Şaşkına, serseme çevirici, çabuklukta olağanüstü, aşırı, baygınlık verici anlamına gelir. Bu kelime genellikle başdöndürücü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı baş döndürücü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

başdöndürücü (Yanlış kullanım)

baş döndürücü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Günler, düzenlenen eylemlerin baş döndürücü heyecanıyla hızla akıp geçiyordu.” – Ahmet Ümit

Bir an evvel

Bir an önce anlamına gelir. Bu kelime genellikle biran evvel şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bir an evvel şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

biran evvel (Yanlış kullanım)

bir an evvel ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bir an evvel toplanalım ki işler yürümeye başlasın.” – Ayşe Kulin

Beraat

Aklanma anlamına gelir. Bu kelime genellikle berağat şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı beraat şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

berağat (Yanlış kullanım)

beraat ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Alınan beraat kararı herkesin yüzünde tebessüme döndü bir anda.

Birleşik

Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit anlamına gelir. Bu kelime genellikle bileşik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı birleşik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bileşik (Yanlış kullanım)

birleşik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Birleşik ayrı olanların kaynaşmasıyla mümkün hale gelir.