Bambal

Birçok anlamı vardır. Şımarık, nazlı, hoppa, yılışık anlamlarına gelir. Ayrıca tombul, şişman, gürbüz çocuk, hayvan yavrusu demektir. Bir diğer anlamı karataban da denilen bir hastalıktır. Karaağacın meyve veya çiçeklerine de denilir. Arı büyüklüğünde yeşil başlı bir cins sinektir. Bu kelime genellikle bam bal şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bambal şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bam bal (Yanlış kullanım)

bambal ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Böceklerim bambal hastalığına tutuldu.

Bambul

Bambul kelimesi hayvan bilim terimidir. Kurtçuk evresinde ekinlerin kökünü, ergin evrede başakları kemiren, kahverengi, kın kanatlı böcek anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle bambıl şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bambul şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bambıl (Yanlış kullanım)

bambul ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bambul bütün tarlayı kaplamış. Ekinler verimle olmayacak.

Baş kahraman

Kahraman, savaşta veya tehlikeli bir durumda yararlık gösteren (kimse), alp, yiğit anlamına gelir. Bir olayda önemli yeri olan kimse, roman, hikâye, tiyatro vb. edebiyat türlerinde en önemli kişi anlamlarına da geliyor. Bu kelime genellikle başkahraman şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı baş kahraman şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

başkahraman (Yanlış kullanım)

baş kahraman ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Dizinin baş kahramanı bu bölümde yaralandı.

Bilmeyerek

Bilgisi dışında, bilmeksizin, bilgisi olmaksızın, yanlışlıkla anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle bilmiyerek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bilmeyerek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bilmiyerek (Yanlış kullanım)

bilmeyerek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Onun bunu bilmeyerek yaptığını sanıyorum”

Bir türlü

Bir türlü kelimesi, hiçbir biçimde, hiçbir yolla anlamına gelir. Bu kelime genellikle birtürlü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bir türlü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

birtürlü (Yanlış kullanım)

bir türlü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Olayların önü bir türlü alınamadı”

Bu yüzden

Bu yüzden, kelimesi belirteçtir. Bu nedenle, bunun için, bundan dolayı anlamına gelir. Bu kelime genellikle buyüzden şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bu yüzden şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

buyüzden (Yanlış kullanım)

bu yüzden ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Onu bu yüzden görmek istemiştim”

Burun buruna

Birbirine çok yakın bir biçimde, yüz yüze anlamına gelir. Bu kelime genellikle burunburuna şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı burun buruna şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

burunburuna (Yanlış kullanım)

burun buruna ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Dün onunla burun burunaydınız

Birbiri ardına

Her birinin ardı sıra, ardışık anlamına gelir. Hemen birbiri ardından gelen, aralıksız olarak süren (şeylerden her biri). Bu kelime birbiriardına şekline yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı birbiri ardına şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

birbiriardına (Yanlış kullanım)

birbiri ardına ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Çocuklar birbiri ardına sıralanmıştı.

Başyapıt

Başyapıt kelimesi bileşik & addır. Ustalık ürünü olan, usta işi yapıt, çok üstün ve kalıcı nitelikte olan yapıt anlamına gelir. Eş anlamlısı şaheserdir. Bu kelime baş yapıt şekline yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı başyapıt şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

baş yapıt (Yanlış kullanım)

başyapıt ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“İran yazınının başyapıtı olan Şehname’yi okudun mu?”

Beyin

Anatomi, gövdebilim terimidir. Kafatasının üst bölümünde bulunan ve beyinzarı ile örtülü olan, iki yarım yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluşan, organizmanın işlevlerini denetleyen, duyum ve bilinç merkezi olan organ anlamına gelir. Mecazi anlamda çok iyi eğitim görmüş, bilgi ve düşüncesiyle etkili olan kimse, rahat düşünemez olmak, sersemlemek, bir işin oluş, gidiş biçiminden kötü bir şey sezinleyerek kuşkulanıp huzuru kaçmak anlamına gelir. Bu kelime beyün şekline yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı beyin şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

beyün (Yanlış kullanım)

beyin ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bence o, bu ülkenin beyinlerindendir