Bijon

Motorlu taşıtlarda jantın şafta sabitlenmesi için kullanılan bir tür cıvata anlamına gelir. Bu kelime genellikle bicon şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bijon şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bicon (Yanlış kullanım)

bijon ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bize önerim bijonları sökün gözle görülen bir deformasyon yoksa boyayıp geri takın.

Bilimsever

Bilimi seven, bilimle uğraşan (kimse) anlamına gelir. Bu kelime genellikle bilim sever şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bilimsever şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bilim sever (Yanlış kullanım)

bilimsever ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bilimsever insanlar için muhteşem bir mekan buldum.

Büyükayı

Kuzey yarım kürede yedi parlak yıldızı yardımıyla Kutup Yıldızı’nı bulmada kullanılan takımyıldız, Yedigir, Dübbüekber anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle Büyük ayı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Büyükayı  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Büyük ayı (Yanlış kullanım)

Büyükayı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Büyükayı takım yıldızı, modern 88 takım yıldızdan biridir. Kuzey yarım küreden tüm yıl boyunca görülebilir.

Başkan’ım

Belirli bir kişiye yönelik kullanılıyorsa özel ad yerine geçer. Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Bu kelime genellikle Başkanım şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Başkan’ım  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Başkanım  (Yanlış kullanım)

Başkan’ım  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Başkan’ım sizin yeriniz bende ayrı.

Başkomiser

Başkomiser, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde rütbesi Komiser ile Emniyet Amiri arasında olan polistir. Karakollarda; Karakol Amirliği, Şubelerde Büro Amirliği yaparlar. Bu kelime genellikle baş komiser şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı başkomiser şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

baş komiser (Yanlış kullanım)

başkomiser  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Başkomiser olduğuna çok sevindik.

Başıbozuk

Düzensiz topluluk. Askerlerin arasına katılmış sivil savaşçı, karışık, içinden çıkılamayan anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle başı bozuk şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı başıbozuk  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

başı bozuk (Yanlış kullanım)

başıbozuk  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Böyle bir durumda kendi hâline bırakmak ancak başıbozuk bir ekonomi ortamına yol açabilirdi.” – Y. K. Karaosmanoğlu

Başkaldırı

Herhangi bir amaçla kurulu düzene veya devlet güçlerine karşı gelme, başkaldırma, ayaklanma, isyan. Bir düzene veya emre boyun eğmeme, uymama, itaat etmeme anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle baş kaldırı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı başkaldırı  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

baş kaldırı (Yanlış kullanım)

başkaldırı  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Araştırma konum toplumsal başkaldırı olaylarını kapsıyor.

Baş tacı

Çok sevilen kimse, çok beğenilen şey anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle baştacı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı baş tacı  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

baştacı (Yanlış kullanım)

baş tacı  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bütün öğretmen arkadaşlarımın sorunlarını baş tacı ettik birebir ilgilendik.

Bir daha

İkinci kez, yeniden, tekrar, asla anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle birdaha şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bir daha  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

birdaha (Yanlış kullanım)

bir daha  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bu cevabı alan Şems bir nara atarak kendinden geçmiş ve bir daha Mevlâna’nın peşinden ayrılmaz olmuştu.” – A. H. Çelebi

Bir yığın

Birçok, pek çok anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle biryığın şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bir yığın  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

biryığın (Yanlış kullanım)

bir yığın  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Canın boğazdan geldiğini öğrenmemiz için ise bir yığın zaman gerekti.” – T. Buğra