Baş aşağı

İniş. Başı aşağı gelecek bir biçimde anlamına gelir. Bu kelime genellikle başaşağı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı baş aşağı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

başaşağı (Yanlış kullanım)

baş aşağı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Dükkânın camında baş aşağı asılmış, yan yana dizilmiş bastonlar duruyordu.” – Memduh Şevket Esendal


Diğer Doğru Yazımlar

  • Bir kereBir kere Aslında, bir defa olarak anlamına gelir. Bu kelime genellikle birkere şeklinde yanlış […]
  • Batı TrakyaBatı Trakya Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, güneydoğu, kuzeybatı, […]
  • Belli EtmekBelli Etmek İyice görünür, anlaşılır bir duruma getirmek, görünür kılmak, açığa vurmak, sezmesini […]
  • Başı bağlıBaşı bağlı Başını örten (kimse). Serbest olmayan (kimse). Evli olan (kimse). Nişanlı olan (kimse) […]
  • Bağ eviBağ evi Bağ içerisine yapılarak yaz aylarında kalınan ev anlamına gelir. Bu kelime genellikle bağevi […]
  • Baş tacıBaş tacı Çok sevilen kimse, çok beğenilen şey anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın