Basite indirgemek

(bir şeyi) karmaşıklıktan kurtarıp kolayca anlaşılır bir biçime sokmak anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle basiteindirgemek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı basite indirgemek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

basiteindirgemek (Yanlış kullanım)

basite indirgemek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Avukatım hukuki süreci en basite indirgemek için çabalıyor.


Diğer Doğru Yazımlar

  • AllahualemAllahualem "Tanrı en iyisini bilir" anlamında kullanılan bir söz. "Galiba" anlamında kullanılan bir söz […]
  • Al sancakAl sancak Türk bayrağı anlamına gelir. Bu kelime genellikle alsancak şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • Altın çağAltın çağ Bir şey veya bir kimse için en verimli, en başarılı dönem. Bir şeyin en çok kullanıldığı, […]
  • DörtçekerDörtçeker Çekiş gücünü ön ile arka tekerlekler arasında belli oranda eşit olarak dağıtan […]
  • İri yarıİri yarı (insan için) büyük yapılı, kocaman, iri yapılı anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • KaynakçaKaynakça Belli bir konu, yer ve dönemle ilgili yayınları kapsayan veya en iyilerini seçen eser, […]

Yorum yapın