Belli Etmek

İyice görünür, anlaşılır bir duruma getirmek, görünür kılmak, açığa vurmak, sezmesini sağlamak, duyumsatmak anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle bellietmek, belletmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı belli etmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bellietmek (Yanlış kullanım)

belletmek (Yanlış kullanım)

belli etmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ona bunu hiç belli etmek istemedik.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Batı TrakyaBatı Trakya Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, güneydoğu, kuzeybatı, […]
  • Baş aşağıBaş aşağı İniş. Başı aşağı gelecek bir biçimde anlamına gelir. Bu kelime genellikle başaşağı şeklinde […]
  • Bir kereBir kere Aslında, bir defa olarak anlamına gelir. Bu kelime genellikle birkere şeklinde yanlış […]
  • BurjuvaBurjuva Şehirde yaşayıp özel imtiyazlardan yararlanan, orta sınıftan olan, kent soylu anlamına gelir. […]
  • BeyannameBeyanname Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, bildirge, […]
  • Belli belirsizBelli belirsiz Yarı belli. Zorlukla seçilerek, yarı bellisiz olarak, duyularak, çok az belli olarak anlamına […]

Yorum yapın