Beyanname

Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, bildirge, vergi yükümlülerinin belli zamanlarda, bağlı oldukları vergi dairelerine verdikleri gelir bildirme belgesi. anlamına gelir. Bu kelime genellikle beyan name, beyannağme şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kontenjan şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

beyan name (Yanlış kullanım)

beyannağme (Yanlış kullanım)

beyanname ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Gemilere mal yükleten tüccarlardan beyanname istiyorlarmış.” – Memduh Şevket Esendal


Diğer Doğru Yazımlar

  • BayağıBayağı Bayağı, halk arasında basit, adi, amiyane kelimelerinin yerine kullanılmaktadır. Herhangi bir […]
  • BurjuvaBurjuva Şehirde yaşayıp özel imtiyazlardan yararlanan, orta sınıftan olan, kent soylu anlamına gelir. […]
  • Bu yanaBu yana -den beri,  o günden beri, belli bir olay meydana geldiğinden beri geçen süre anlamına gelir. […]
  • Belli belirsizBelli belirsiz Yarı belli. Zorlukla seçilerek, yarı bellisiz olarak, duyularak, çok az belli olarak anlamına […]
  • Bir kısmıBir kısmı Tam miktarı belli olmayan, belirsiz miktarda anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Bir sürüBir sürü Sayısı belli olmayacak kadar çok, pek çok, bir yığın, çok sayıda anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın