Bir kısım

Bölüm ve parçalardan birkaç tanesi için söylenir. Sayısı belli değildir. Bu kelime genellikle birkısım, bikısım şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bir kısım şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

birkısım (Yanlış kullanım)

bikısım (Yanlış kullanım)

bir kısım ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bir kısım insan yollara dökülmüş, yaşanan olaylara isyan ediyordu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • BayağıBayağı Bayağı, halk arasında basit, adi, amiyane kelimelerinin yerine kullanılmaktadır. Herhangi bir […]
  • BurjuvaBurjuva Şehirde yaşayıp özel imtiyazlardan yararlanan, orta sınıftan olan, kent soylu anlamına gelir. […]
  • BeyannameBeyanname Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, bildirge, […]
  • Belli belirsizBelli belirsiz Yarı belli. Zorlukla seçilerek, yarı bellisiz olarak, duyularak, çok az belli olarak anlamına […]
  • Bu yanaBu yana -den beri,  o günden beri, belli bir olay meydana geldiğinden beri geçen süre anlamına gelir. […]
  • Bir kısmıBir kısmı Tam miktarı belli olmayan, belirsiz miktarda anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın