Bir sürü

Sayısı belli olmayacak kadar çok, pek çok, bir yığın, çok sayıda anlamına gelir. Bu kelime genellikle birsürü,bissürü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bir sürü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

birsürü (Yanlış kullanım)

bissürü (Yanlış kullanım)

bir sürü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Daha bir sürü iş kalmış”


Diğer Doğru Yazımlar

  • BüyükbaşBüyükbaş Sığır, manda gibi hayvanların niteliğini belirtmek için kullanılır. Bu kelime genellikle […]
  • BoşboğazBoşboğaz Saklanması gereken şeyleri söyleyiveren, sır saklayamayan, geveze, ayran ağızlı. Yerli yersiz […]
  • BirçokBirçok Birden fazla, bir sürü manasına gelen birçok kelimesi, Türkçe bir sözcüktür. Genellikle […]
  • BurjuvaBurjuva Şehirde yaşayıp özel imtiyazlardan yararlanan, orta sınıftan olan, kent soylu anlamına gelir. […]
  • BeyannameBeyanname Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, bildirge, […]
  • Belli belirsizBelli belirsiz Yarı belli. Zorlukla seçilerek, yarı bellisiz olarak, duyularak, çok az belli olarak anlamına […]

Yorum yapın