Bir yığın


Birçok, pek çok anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle biryığın şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bir yığın  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:


biryığın (Yanlış kullanım)

bir yığın  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Canın boğazdan geldiğini öğrenmemiz için ise bir yığın zaman gerekti.” – T. BuğraBir yığın Doğru Okunuşu, Bir yığın Nasıl Okunur?

* Okunuşunu dinlemek için hoparlörün üzerine basınız.

Diğer Doğru Yazımlar

  • BordroBordro Bir hesabın ayrıntılarını gösteren çizelge anlamına gelir. Bu kelime genellikle bordıro […]
  • BakakalmakBakakalmak Şaşkınlığa uğrayıp ne yapacağını bilmez durumda kalmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • BoşvermişlikBoşvermişlik Boşvermiş olma durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle boş vermişlik şeklinde yanlış […]
  • BayramBayram Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler. Özel olarak kutlanan […]
  • BorazanBorazan Üfleyerek çalınan, perdesiz çalgı, boru, bu boruyu çalan kimse anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Bu defaBu defa Bu kez anlamına gelir. Bu kelime genellikle budefa şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru […]