Boğaz’dan


Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman ekten önce kesme işareti kullanılır. Bu kelime genellikle Boğazdan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Boğaz’dan şeklinde olmalıdır.


Doğru yazımı:

Boğazdan (Yanlış kullanım)

Boğaz’dan ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Boğaz’dan geçtik.Boğaz’dan Doğru Okunuşu, Boğaz’dan Nasıl Okunur?

* Okunuşunu dinlemek için hoparlörün üzerine basınız.

Diğer Doğru Yazımlar

  • BursalıBursalı İnsanların hangi şehirden oldukları yazılırken, -li yapım eki isimden yeni bir isim üretir ve […]
  • BaşçavuşBaşçavuş Astsubay başçavuş. Yeniçeri Ocağının çavuşu anlamına gelir. Bu kelime genellikle baş çavuş […]
  • BorazanBorazan Üfleyerek çalınan, perdesiz çalgı, boru, bu boruyu çalan kimse anlamına gelir. Bu kelime […]
  • BaşyazarBaşyazar Bir gazete veya derginin başyazılarını yazan kimse, başmuharrir, sermuharrir anlamına gelir. […]
  • Bir tanemBir tanem Çok sevilen kişiye söylenen bir söz anlamına gelir. Bu kelime genellikle birtanem şeklinde […]
  • BoşvermişlikBoşvermişlik Boşvermiş olma durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle boş vermişlik şeklinde yanlış […]