Boşu boşuna

İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı yazılır. Bu kelime genellikle boşuboşuna şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı boşu boşuna şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

boşuboşuna (Yanlış kullanım)

boşu boşuna ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Boşu boşuna oraya gidiyorsun.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Bire birBire bir Ölçüleri vb. eşit olarak, tıpkı olarak, aslındaki ölçüye, biçime vb. göre anlamına gelir. […]
  • Böbrek taşıBöbrek taşı Böbreklerde oluşan taş anlamına gelir. İsim olan bu kelime böbrektaşı şekline yanlış […]
  • BrütBrüt Kesintisi yapılmamış, kesintisiz (para), darası çıkarılmadan tartılan (ağırlık) anlamına […]
  • BilinçaltıBilinçaltı Bilinçaltı, gerekli gereksiz her şeyin kaydedildiği ve gerektiğinde de bilince aktarılmak […]
  • Büyük harfBüyük harf Genellikle tümcelerin ve özel adların ilk harfi olarak kullanılan ve büyük yazılan, özel […]
  • BayağıBayağı Bayağı, halk arasında basit, adi, amiyane kelimelerinin yerine kullanılmaktadır. Herhangi bir […]

Yorum yapın