Bugünlerde

Şu içinde bulunduğumuz zamanda, bu birkaç gün içinde anlamına gelir. Bu kelime genellikle bu günlerde şeklinde yanlış kullanılır. Doğru kullanımı bugünlerde şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bu günlerde (Yanlış kullanım)

bugünlerde ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hayırdır! Bugünlerde pek ortalıkta görünmüyorsun.


Diğer Doğru Yazımlar

  • BaşoyuncuBaşoyuncu Bir filmde veya tiyatro eserinde başrolü canlandıran erkek oyuncu, başaktör. Bir filmde veya […]
  • BaşaktrisBaşaktris Başoyuncu (kadın) anlamına gelir. Bu kelime genellikle baş aktris şeklinde yanlış […]
  • BaşeczacıBaşeczacı Sağlık kuruluşlarında eczacılık hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu kişi anlamına gelir. Bu […]
  • BaşvekâletBaşvekâlet Başbakanlık anlamına gelir. Bu kelime genellikle baş vekâlet şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • BaşaktörlükBaşaktörlük Başoyunculuk anlamına gelir. Bu kelime genellikle baş aktörlük şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • Binbir zahmetleBinbir zahmetle Büyük zorlukla anlamına gelir. Bu kelime genellikle bin bir zahmetle şeklinde yanlış […]

Yorum yapın