Büyükbaş

Sığır, manda gibi hayvanların niteliğini belirtmek için kullanılır. Bu kelime genellikle büyük baş şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı büyükbaş şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

büyük baş (Yanlış kullanım)

büyükbaş ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Otuz kadar büyükbaş hayvanı vardı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • BoşboğazBoşboğaz Saklanması gereken şeyleri söyleyiveren, sır saklayamayan, geveze, ayran ağızlı. Yerli yersiz […]
  • Bir sürüBir sürü Sayısı belli olmayacak kadar çok, pek çok, bir yığın, çok sayıda anlamına gelir. Bu kelime […]
  • BirçokBirçok Birden fazla, bir sürü manasına gelen birçok kelimesi, Türkçe bir sözcüktür. Genellikle […]
  • Binbir zahmetleBinbir zahmetle Büyük zorlukla anlamına gelir. Bu kelime genellikle bin bir zahmetle şeklinde yanlış […]
  • Bağ bozumuBağ bozumu Bağda ürünün toplanması. Bu işin yapıldığı mevsim, sonbahar anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Bir yandaBir yanda Bir tarafta, hem ... hem anlamına gelir. Bu kelime genellikle biryanda, biyanda şeklinde […]

Yorum yapın