Cinnet getirmek

Bir an için delilik belirtisi göstermek anlamına gelir. Bu kelime genellikle cinnet geçirmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı cinnet getirmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

cinnet geçirmek (Yanlış kullanım)

cinnet getirmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ayol, duydunuz mu? Fahim Bey cinnet getirmiş.” – Abdülhak Şinasi Hisar

Cinnet geçirmek

Delirmek, aklını kaçırmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle cinnet getirmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı cinnet geçirmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

cinnet getirmek (Yanlış kullanım)

cinnet geçirmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ailesini kaybedince cinnet geçirdi.

Mukaddema

Önce, evvelce, eskiden anlamına gelir. Bu kelime genellikle mukaddima şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mukaddema şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mukaddima (Yanlış kullanım)

mukaddema ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Mukaddema insanlar kıymet bilirdi, birbirine saygı duyardı.

Cilvebaz

Cilveli anlamına gelir. Bu kelime genellikle cilve baz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı cilvebaz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

cilve baz (Yanlış kullanım)

cilvebaz ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Hiç ister miyim ben eli nimetli efendiciğimi kaptırayım o cilvebazlara?” -O. C. Kaygılı.

Cilvekâr

Cilveli anlamına gelir. Bu kelime genellikle cilvekar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı cilvekâr şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

cilvekar (Yanlış kullanım)

cilvekâr ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Herkesle şakalaşıyordu; daima neşeli, keyifli, cilvekâr bir kadındı.” – Ercüment Ekrem Talu

Cihanbeyli

Konya iline bağlı ilçelerden biri anlamına gelir. Bu kelime genellikle Cihan beyli şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Cihanbeyli şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Cihan beyli (Yanlış kullanım)

Cihanbeyli ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Cihanbeyli’nin ilk adı Esbikeşan olarak verilmişti.

Cihannüma

Her yanı görmeye elverişli, camlı çatı katı veya taraça, kule. Dünya haritası anlamına gelir. Bu kelime genellikle cihan nüma şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı cihannüma şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

cihan nüma (Yanlış kullanım)

cihannüma ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Balkon değil adeta cihannüma. Manzarasına hayran kaldım doğrusu.

CİMER’e

Cumhurbaşkanlığı iletişim merkezinin kısaltması olan bu kelime genellikle CİMERe, CİMERye şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı CİMER’e şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

CİMERe (Yanlış kullanım)

CİMERye (Yanlış kullanım)

CİMER’e ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İstek, şikayet yada önerilerinizi CİMER’e iletebilirsiniz.

Cefakâr

Eziyet eden anlamına gelir. Bu kelime genellikle cefakar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı cefakâr şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

cefakar(Yanlış kullanım)

cefakâr ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Cefakâr bir adamla evlendiği için çok şanssız.

Ceberut

Acımasız, merhametsiz, zorba. Tanrı’nın her şeyin üstünde olan kudreti. Tasavvufta Allah’a varmanın üçüncü basamağı anlamına gelir. Bu kelime genellikle ceberrut şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ceberut şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ceberrut(Yanlış kullanım)

ceberut ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ceberut hanım, hiçbir şeye izin vermiyordu ki!” – Attila İlhan