Çok şey

Şaşırtıcı bir olay ya da söz karşısında “çok şaştım doğrusu, beklenir şey değil bu, olacak şey değil” gibisinden söylenir. Bu kelime genellikle çokşey şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı çok şey şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

çokşey (Yanlış kullanım)

çok şey ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sanırım ondan çok şey bekliyorum.


Diğer Doğru Yazımlar

  • AffetmekAffetmek Suç, ceza ve benzeri bir şeyi bağışlamak, özürlü sayarak üzerinde durmamak ya da hoş görmek, […]
  • ÂşıkÂşık Bir kimseye ya da bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, aşırı seven kimseler için […]
  • AmbulansAmbulans Ağır yaralı ya da ağır hastaları hastaneye yetiştirmek için kullanılan taşıta verilen […]
  • Kabul etmekKabul etmek Bir şeyi isteyerek ya da istemeyerek uygun bulmak, bir şeye rıza göstermek, razı […]
  • ÖzlemÖzlem Özlem kelimesi bir addır. Özleme, bir kimseyi ya da şeyi bir daha görme, ona kavuşma isteği […]
  • TaşikardiTaşikardi Kalp atım sayısının dakikada 100 atımın üstüne çıkması anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın