Delgeç

Mukavva, kâğıt, kayış, maden vb.nde delik açmaya yarayan araç, delecek, zımba anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle del geç şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı delgeç şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

del geç(Yanlış kullanım)

delgeç✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu raporları dosyaya takabilmek için delgeç lazım.

Derebeyi

Topraklarını derebeylik düzenine göre yöneten kimse, kont, zorba anlamına gelir. Bu kelime genellikle dere beyi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı derebeyi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dere beyi (Yanlış kullanım)

derebeyi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Sende bir Şarklı derebeyi ruhunun saklı olmasından korkar.” – Peyami Safa

Darüleytam

Yetimlerin barındığı yer anlamına gelir. Bu kelime genellikle darül eytam, daruleytam, darul eytam şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı darüleytam şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

darül eytam (Yanlış kullanım)

daruleytam (Yanlış kullanım)

darul eytam (Yanlış kullanım)

darüleytam✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Hizmetçide bir darüleytam kız talebesi güzelliği vardı.” – Sait Faik Abasıyanık

Darülbedayi

Güzel sanatlar kuruluşu anlamına gelir. Bu kelime genellikle darül bedayi, darulbedayi, darul bedayi, darülbedayı, darül bedayı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı darülbedayi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

darül bedayi (Yanlış kullanım)

darulbedayi (Yanlış kullanım)

darul bedayi (Yanlış kullanım)

darülbedayı (Yanlış kullanım)

darül bedayı (Yanlış kullanım)

darül bedayi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Darülbedayi ismini bulan da doktor ve şair Hüseyin Suat’tı.” – Halit Fahri Ozansoy

Darüşşifa

Sağlık yurdu anlamına gelir. Bu kelime genellikle darüş şifa, daruşşifa, daruş şifa şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı darüşşifa şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

darüş şifa (Yanlış kullanım)

daruşşifa (Yanlış kullanım)

daruş şifa (Yanlış kullanım)

darüşşifa ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bulundum ben dahi dârüşşifâ-yı Bâbıâlî’de / Felâtun’u beğenmez anda çok dîvâneler gördüm (Ziyâ Paşa).

Dala çıka

Büyük güçlüklerle anlamına gelir. Bu kelime genellikle dalaçıka şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dala çıka şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dalaçıka (Yanlış kullanım)

dala çıka ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu günlere dala çıka gelmişti.

Dalgacı Mahmut

Yapılması gerekli bir işi benimsemeyen kimse, kaytarıcı anlamına gelir. Bu kelime genellikle dalgacı mahmut şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dalgacı Mahmut şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dalgacı mahmut (Yanlış kullanım)

dalgacı Mahmut ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Onun kadar dalgacı Mahmut bir adam görmedim.

Danaburnu

Toprak içinde yaşayıp bitkilere, köklerini keserek zarar veren bir böcek, kök kurdu (Gryllotalpa vulgaris), aslanağzı anlamına gelir. Bu kelime genellikle dana burnu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı danaburnu şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dana burnu (Yanlış kullanım)

danaburnu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Ektiği fideler kurumuş, kurumayanları da danaburnu kesmişti.” – Aziz Nesin

Diferansiyel

Dönemeçlerde otomobilin iki arka tekerleğinin ayrı hızla dönmesini sağlayan bir dişli aygıt, ilgili matematik dalı anlamına gelir. Bu kelime genellikle diferensiyel şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı diferansiyel şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

diferensiyel (Yanlış kullanım)

diferansiyel ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

100 yılı aşkın bir süredir hayatımızda yer alan otomobillerin temel teknolojilerinden biri de diferansiyel.

Dalavere

Yalan dolanla gizlice görülen kötü iş, gizli oyun anlamına gelir. Bu kelime genellikle dala vere, dalevere şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dalavere şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dala vere (Yanlış kullanım)

dalevere (Yanlış kullanım)

dalavere ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Gümrük dalaveresini bilmediğim için tüccar yanına giremedim.” – Peyami Safa