Dörder dörder

Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 2’şer değil ikişer, 9’ar değil dokuzar, 100’er değil yüzer vb. Yazılırken arada boşluk bırakılır. Bu kelime genellikle  dörderdörder, dörter dörter şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dörder dörder şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

 dörderdörder (Yanlış kullanım)

 dörter dörter (Yanlış kullanım)

 dörder dörder ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Dörder dörder gruplanıp oyun için hazırlandık.

Dokuzar dokuzar

Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 2’şer değil ikişer, 9’ar değil dokuzar, 100’er değil yüzer vb. Yazılırken arada boşluk bırakılır. Bu kelime genellikle dokuzardokuzar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dokuzar dokuzar şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dokuzardokuzar (Yanlış kullanım)

dokuzar dokuzar ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Dokuzar dokuzar ayırdığı eriklerden bana da uzattı.

Dedikodu

Dedikodu kelimesi bileşik & addır. Başkalarını çekiştirmek, kınamak üzerine kurulmuş konuşma anlamına gelir. Bu kelime genellikle dedi kodu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dedikodu şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dedi kodu (Yanlış kullanım)

dedikodu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Dedikodu kötü şeydir”

Dağ başı

Dağın en yüksek yeri, dağ doruğu ve kent dışında ve çok ıssız yer anlamlarına gelir. Mecazi anlamda yasaların geçmediği, yasadışının yürürlükte olduğu yer demektir. Bu kelime genellikle dağbaşı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dağ başı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dağbaşı (Yanlış kullanım)

dağ başı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bu dağ başında kimse durmaz”

Don kişot

Bir romanın ve o romandaki kahramanın adıdır. Dünyanın en tanınmış romanlarından olan «Don Kİşot» un yazarı, Cervantes adlı bir İspanyol’dur. 17. yüzyılda, İspanya’da olsun, Avrupa’nın başka ülkelerinde olsun, şövalyelik hikayeleri, şövalyelerin kahramanlıkları çok mühimseniyor, bu konudaki eserler büyük ilgi topluyordu. Yazar bu eseriyle zamanındaki bu davranışın gülünçlüğünü anlatmıştır. Eserin birinci bölümü 1600’de, ikinci bölümü de 1615’te tamamlanmıştır. Eserin konusu, şövalyelik eserlerini okuya okuya akli muvazenesi bozulan Don Kişot’un kendisini şövalye sanarak saf uşağı Sanço Pança ile atıldığı çeşitli komik maceralar teşkil eder. Bu kelime genellikle Donkişot şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Don kişot şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Donkişot (Yanlış kullanım)

Don kişot ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Don Kişot’u bilirsiniz, hani şu ince-uzun, sakallı, şövalye romanları okuya okuya sonunda şövalye olmaya özenen roman karakteri.

Doğa dışı

Doğa dışı kelimesi sıfattır. Doğaya aykırı, tabiata aykırı, gayritabii anlamına gelir. Bu kelime genellikle doğadışı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı doğa dışı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

doğadışı (Yanlış kullanım)

doğa dışı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Arkadaşım doğa dışı olaylar gördüğünü iddia ediyor.

Dede Korkut

Korkut Ata (Dede Korkut), Oğuz Türklerinin eski destanlarında yüceltip kutsallaştırılmış; bozkır hayatının geleneklerini ve törelerini çok iyi bilen, kabile teşkilatını koruyan yarı-efsanevi bir bilgedir ve Türkler’in en eski destanı olan Dede Korkut Kitabı’ndaki hikayelerin anlatıcısı ozandır. Bu kelime genellikle Dedekorkut şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Dede Korkut şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Dedekorkut (Yanlış kullanım)

Dede Korkut ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hikayede Dede Korkut’un diğer hikâyelerinde de olduğu gibi dönemin göçebe Türk kültürünün öykünün tamamında çok belirgin olduğu görülebilir.

Deplasman

Bir spor takımının başka bir spor takımının kentine maç yapmaya gitmesi, karşılaşmayı karşı takımın kentinde yapması durumuna denir. Fransızcadan dilimize geçen bu kelime genellikle depilasman, deplesman şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı deplasman şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

depilasman (Yanlış kullanım)

deplesman (Yanlış kullanım)

deplasman ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İzmit’te, Altay deplasmanına gitmek için toplanan Kocaelispor taraftarları arasında kavga çıktı.

Deniz Aslanı

Etçiller takımının irikulaklıgiller familyasından bir memeli hayvandır. 2-3 m boyunda 200 kg ağırlığındaki gövdeleri seyrek kıllarla kaplıdır. Önde bulunan iki ayağı parmaksız ve-kürek işlevi görecek biçimdedir; arkada ayakların yerine geniş, yassı ve yatay yüzgeç yapısında kuyruğu vardır. Ayaklarının ve kuyruğunu kullanarak çok iyi yüzüp dalabilir, suyun altında 15 dakika kalabilir. Bu kelime genellikle denizaslanı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı deniz aslanı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

denizaslanı (Yanlış kullanım)

deniz aslanı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Deniz aslanlarının yaşam alanlarını araştırıyorum.

Doğalgaz

Başlıca bileşeni metan olan hidrokarbon gazlarından oluşmuş, genellikle petrol yataklarında ham petrolle birlikte bulunan, yakıt olarak kullanılan gaz anlamına gelir. Bu kelime genellikle doğal gaz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı doğalgaz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

doğal gaz (Yanlış kullanım)

doğalgaz ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Doğal gaz yer kabuğunun içindeki fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz karışımıdır.