Dizginsiz

Dizgini olmayan. Aşırı olan, ölçüsüz anlamına gelir. Bu kelime genellikle dizginziz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dizginsiz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dizginziz (Yanlış kullanım)

dizginsiz (Yanlış kullanım)

dizginsiz ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bir çocuk, bir büyükten daha kuvvetle sevebilir çünkü muhayyilesi daha serbest ve dizginsizdir.” – Peyami Safa

Diyagram

Herhangi bir olayın değişimini gösteren grafik anlamına gelir. Bu kelime genellikle diagram şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı diyagram şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

diagram (Yanlış kullanım)

diyagram ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Akış döngü diyagramları tamamen hareketle ilgilidir.

Duahan

Dua okuyucu anlamına gelir. Bu kelime genellikle duğahan, duvahan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı duahan şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

duğahan (Yanlış kullanım)

duvahan (Yanlış kullanım)

duahan ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Rahmetli hocamız aynı zamanda duahan idi.

Duacı

Tanrı’ya yalvaran kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle duğacı, duvacı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı duacı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

duğacı (Yanlış kullanım)

duvacı (Yanlış kullanım)

duacı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Hepimiz iyiyiz, sana duacıyız, diyordu mektupta.” – Sait Faik Abasıyanık

Duasını almak

İyi yapılan bir işle birinin hoşnutluğunu kazanmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle duğasını almak, duvasını almak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı duasını almak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

duğasını almak (Yanlış kullanım)

duvasını almak (Yanlış kullanım)

duasını almak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Elini öpüp duasını almak istedim.” – Burhan Felek

Dua etmek

Tanrı’ya yalvarmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle duğa etmek, duva etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dua etmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

duğa etmek (Yanlış kullanım)

duva etmek (Yanlış kullanım)

dua etmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Uyumak üzere olduğunu anladığında düş görmemek için dua etti.” – İhsan Oktay Anar

Dua

Yakarış. Tanrı’ya yalvarma, yakarış için söylenen dinî metin anlamına gelir. Bu kelime genellikle duğa, duva şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dua şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

duğa (Yanlış kullanım)

duva (Yanlış kullanım)

dua ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Pazartesi, perşembe geceleri yatağında gizli gizli Arapça dua okurdu.” – Aka Gündüz

Dualı

Tanrı’ya yalvarmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle duğalı, duvalı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dualı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

duğalı (Yanlış kullanım)

duvalı (Yanlış kullanım)

dualı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ağzı dualı bir teyzeye rastgeldim yolda…

Duası tutmak

Duası gerçekleşmek. Etkili olmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle duğası tutmak, duvası tutmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı duası tutmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

duğası tutmak (Yanlış kullanım)

duvası tutmak (Yanlış kullanım)

duası tutmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Duasının tutup tutmayacağını söyleyemezdi.” – Tarık Buğra

Dil bilimsel

Dil bilimiyle ilgili, filolojik anlamına gelir. Bu kelime genellikle dilbilimsel şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dil bilimsel şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dilbilimsel (Yanlış kullanım)

dil bilimsel ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Dil bilimsel analizin temel kavramları hakkında detaylı bilgi almak için hocamla görüşmeliyim.