Düğüm

Düğüm, iki farklı nesneyi ip ile bağlamak veya iki ipin ucunu birbirine bağlamak anlamına gelir. Boğum kelimesi ile eş anlamlıdır. Standart kullanımlar düşünüldüğünde kelimenin düyüm olarak kullanıldığı görülür. Çok fazla kelimede yapılan ğ yerine y harfinin kullanılması hatası burada da karşımıza çıkmaktadır.

Doğru yazımı:

Düyüm (Yanlış kullanım)

Düğüm ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İzci lideri, meşhur izci ipini eline aldıktan sonra yavru kurtlarına nasıl düğüm atılacağını göstermek için onların etrafında çember oluşturmasını istedi.

Döndürmek

Döndürmek, bir nesnenin kendisi etrafında veya merkez kabul ettiği bir noktanın etrafında dolanmasını sağlamak anlamına gelir. Kelimenin halk arasındaki yaygın kullanımı ise döndermek şeklindedir. Bu kelimenin doğru kullanıma kavuşması için e harfi yerine ü harfini kullanmamız gerekmektedir.

Doğru yazımı:

Döndermek (Yanlış kullanım)

Döndürmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Rüyada olup olmadığını anlamak için döndürdüğü totemini yanına almayı unutan bilge adam, arafta olup olmadığına karar veremiyor, ne yapacağı hakkında çok fazla düşünüyordu.

Dokümanter

Dokümanter, vahşi doğa hayatını konu alan, hayvanların yaşam alanlarında çekilen belgeseller için kullanılan bir diğer kelimedir. Dilimize İngilizce “documentary” kelimesinden geçmiş olan bu kelime günlük kullanımda dökümanter olarak telaffuz edilmektedir. Yanlışın düzeltilmesi için ö harfinin o harfi ile değiştirilmesi lazımdır.

Doğru yazımı:

Dökümanter (Yanlış kullanım)

Dokümanter ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Annesi çocuğunun fazla çizgi film izlediğini düşünüyor ve kişisel gelişiminin etkilenmemesi için dokömanter tarzı videolar izlemesinin onun için yararlı olacağına inanıyordu.

Doküman

Doküman, belge anlamına gelen bu kelime yanlış kullanılan kelimeler arasında üst sıralarda yer almaktadır. Resmi veya resmi olmayan her türlü kitapta kelimenin döküman olarak yazıldığını görebilirsiniz. Fakat kelimenin doğru yazılışında ö harfi değil o harfi kullanılmalıdır.

Doğru yazımı:

Döküman (Yanlış kullanım)

Doküman ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Savcılığa sunduğu dokümanların incelenmesinin ardından mahkemeye çıkartılan sanığın masum olduğuna karar verildi ve salıverilmesi için önünde hiç engel kalmadı.

Dogma

Dogma, bir konuda hakkında ifade edilmiş bir görüşün sorgulanamaz ve tartışılamaz olduğunu ifade etmek için kullanılır. Doğruluğu üzerinde tartışma yapılmadan kabul edilen anlamını taşımaktadır. Günlük kullanımda kelime doğma kelimesi olarak yer alır. Fakat ortadaki ğ harfi yerine g harfi kullanılmalıdır.

Doğru yazımı:

Doğma (Yanlış kullanım)

Dogma ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Ben size manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. “( Mustafa Kemal Atatürk )

Distribütör

Distribütör, bir firmanın yetkili satış ofisi veya onun dağıtıcısı anlamına gelmektedir. Halk arasında bir hayli fazla yanlış kullanımı vardır. Bunlardan en yaygınları distiribitör, distürübütör kelimeleridir. Fakat bu kelimeler kesinlikle doğru anlamı taşımamaktadırlar. Orijinal kelimenin doğru telaffuzu zor olsa da bunun için çalışmamız gerekir.

Doğru yazımı:

Distiribitör (Yanlış kullanım)

Distribütör ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Firma sahibi dükkana gelen müşterisine yaranabilmek için distribütörlüğünü yeni aldığı ürünleri hemen sergilemeye başladı.

Direkt

Direkt, herhangi bir aracı olmaksızın doğrudan anlamını taşımaktadır. Doğru, doğrudan doğruya anlamlarında da kullanılan kelime halk arasında uzun metal veya tahtadan yapılan nesneleri ifade etmek için kullanılan direk kelimesi gibi kullanılmaktadır. Ancak kelimenin sonundaki t harfinin konulmaması onun anlamını değiştirmektedir.

Doğru yazımı:

Direk (Yanlış kullanım)

Direkt ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sekreter ile vakit kaybetmeyim direkt olarak benimle iletişime geçseydiniz başvurunuzun vakit kaybı olmadan sonuçlanmasın için gerekli çalışmaları ivedilikle yapardım.

Değinmek

Değinmek, bir konu hakkında konuşulacağı zaman kullanılan kelimedir. O konunun ele alındığını, onun üzerinde bir kaç söz edileceğini ifade eder. Kelime sıkça yapılan bir yanlışa maruz kalmaktadır. Doğru kullanımı dururken deyinmek kelimesi çok sık kullanılan kelimeler arasına girmiştir. Buradaki hata ğ harfi yerine söylenişi o harfe yakın olan y harfini kullanmaktır.

Doğru yazımı:

Deyinmek (Yanlış kullanım)

Değinmek✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ülke gündemini değerlendirdikten sonra eğitim sistemine de değineceğini söyledi.

Değil

Değil, kullanıldığı cümlelere olumsuzluk anlamı katan veya birlikte kullanıldığı zarflara olumsuzluk katması istenen bir kelimedir. İnsanlar tarafından genelde cümleye olumsuz anlam katması için kullanılır ve genel kullanımı deyil şeklindedir. Doğru kullanımında ise y harfi yerine ğ harfinin kullanılması gerekmektedir. Y harfi, bu tür kelimelerde ğ harfinin yerine çok kullanılmaktadır fakat bu yanlış kullanımlara yol açmaktadır.

Doğru yazımı:

Deyil (Yanlış kullanım)

Değil ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bana bunları söyleyen patronun oğlu değildi, patronun kendisiydi.

Değer

Değer, bir nesnenin, bir olayın veya bir canlının sahip olduğu önemi anlatan bir kelimedir. Ayrıca para ile ölçülebilen karşılığı olan şeyler için de kullanılmaktadır. İnsanlar tarafından günlük hayatta çok kullanılan kelime ne yazık ki deyer olarak telaffuz edilmektedir. Kelimenin doğru kullanımında y harfinin olduğu yere ğ harfi konulmalıdır.

Doğru yazımı:

Deyer (Yanlış kullanım)

Değer ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Alıcının ürüne biçmiş olduğu değer satıcının kafasında olan değerden bir hayli düşüktü.