Diyarbakırım

Çikolatası olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle Diyarbakırım, diyarbakırım, diyar bakırım şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Diyarbakırım şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Diyarbakırım(Yanlış kullanım)

diyarbakırım(Yanlış kullanım)

Diyar bakırım(Yanlış kullanım)

Diyarbakır’ım✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Taşı kara bahtı kara Diyarbakır’ım.” – Alıntı

Despot

Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse. Her istediğini ve dilediğini yaptırmak isteyen kimse, tiran. Zorba anlamına gelir. Bu kelime genellikle despod şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı despot şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

despod (Yanlış kullanım)

despot ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Onun kadar despot birisini görmedim.

Dövme

Dövmek işi. Vücut derisi üzerine iğne vb. sivri bir araçla çizilmek ve içine renk veren maddeler konulmak yoluyla yapılan yazı veya resim. Kızgın durumdayken dövülerek biçim verilmiş (metal eşya). Dövülerek yapılan. Halk ağzında; dövülerek kabuğu çıkarılmış buğday, yarma anlamına gelir. Bu kelime genellikle döğme şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dövme şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

döğme (Yanlış kullanım)

dövme ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Sanırım, yazılarımdan ötürü beni pohpohlayanlardan çok beni dövmeye kalkanlar haklıydı.” – Adalet Ağaoğlu

Dört dörtlük

Tam, kusursuz, mükemmel. Birlik anlamına gelir. Bu kelime genellikle dörtdörtlük şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dört dörtlük şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dörtdörtlük (Yanlış kullanım)

dört dörtlük ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Hangimiz evlenmeye kalkıştığımızda dört dörtlük bir yuva kurduk ki?” – Osman Aysu

Delgeç

Mukavva, kâğıt, kayış, maden vb.nde delik açmaya yarayan araç, delecek, zımba anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle del geç şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı delgeç şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

del geç(Yanlış kullanım)

delgeç✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu raporları dosyaya takabilmek için delgeç lazım.

Derebeyi

Topraklarını derebeylik düzenine göre yöneten kimse, kont, zorba anlamına gelir. Bu kelime genellikle dere beyi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı derebeyi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dere beyi (Yanlış kullanım)

derebeyi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Sende bir Şarklı derebeyi ruhunun saklı olmasından korkar.” – Peyami Safa

Darüleytam

Yetimlerin barındığı yer anlamına gelir. Bu kelime genellikle darül eytam, daruleytam, darul eytam şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı darüleytam şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

darül eytam (Yanlış kullanım)

daruleytam (Yanlış kullanım)

darul eytam (Yanlış kullanım)

darüleytam✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Hizmetçide bir darüleytam kız talebesi güzelliği vardı.” – Sait Faik Abasıyanık

Darülbedayi

Güzel sanatlar kuruluşu anlamına gelir. Bu kelime genellikle darül bedayi, darulbedayi, darul bedayi, darülbedayı, darül bedayı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı darülbedayi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

darül bedayi (Yanlış kullanım)

darulbedayi (Yanlış kullanım)

darul bedayi (Yanlış kullanım)

darülbedayı (Yanlış kullanım)

darül bedayı (Yanlış kullanım)

darül bedayi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Darülbedayi ismini bulan da doktor ve şair Hüseyin Suat’tı.” – Halit Fahri Ozansoy

Darüşşifa

Sağlık yurdu anlamına gelir. Bu kelime genellikle darüş şifa, daruşşifa, daruş şifa şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı darüşşifa şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

darüş şifa (Yanlış kullanım)

daruşşifa (Yanlış kullanım)

daruş şifa (Yanlış kullanım)

darüşşifa ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bulundum ben dahi dârüşşifâ-yı Bâbıâlî’de / Felâtun’u beğenmez anda çok dîvâneler gördüm (Ziyâ Paşa).

Dala çıka

Büyük güçlüklerle anlamına gelir. Bu kelime genellikle dalaçıka şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dala çıka şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dalaçıka (Yanlış kullanım)

dala çıka ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu günlere dala çıka gelmişti.