Danaburnu

Toprak içinde yaşayıp bitkilere, köklerini keserek zarar veren bir böcek, kök kurdu (Gryllotalpa vulgaris), aslanağzı anlamına gelir. Bu kelime genellikle dana burnu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı danaburnu şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dana burnu (Yanlış kullanım)

danaburnu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Ektiği fideler kurumuş, kurumayanları da danaburnu kesmişti.” – Aziz Nesin

Diferansiyel

Dönemeçlerde otomobilin iki arka tekerleğinin ayrı hızla dönmesini sağlayan bir dişli aygıt, ilgili matematik dalı anlamına gelir. Bu kelime genellikle diferensiyel şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı diferansiyel şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

diferensiyel (Yanlış kullanım)

diferansiyel ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

100 yılı aşkın bir süredir hayatımızda yer alan otomobillerin temel teknolojilerinden biri de diferansiyel.

Dalavere

Yalan dolanla gizlice görülen kötü iş, gizli oyun anlamına gelir. Bu kelime genellikle dala vere, dalevere şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dalavere şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dala vere (Yanlış kullanım)

dalevere (Yanlış kullanım)

dalavere ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Gümrük dalaveresini bilmediğim için tüccar yanına giremedim.” – Peyami Safa

Dikbaşlı

İnatçı, bildiğinden dönmeyen, büyüklerinin sözünü dinlemeyen, boyun eğmeyen (kimse), dikkafalı, kurumlu anlamına gelir. Bu kelime genellikle dik başlı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dikbaşlı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dik başlı (Yanlış kullanım)

dikbaşlı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Dikbaşlı ve sözünü esirgemeyen bir insan olduğundan yükselmemişti.” – Yahya Kemal Beyatlı

Diz kapağı

Dizin diz kapağı kemiği ile kaplı bölümü anlamına gelir. Bu kelime genellikle dizkapağı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı diz kapağı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dizkapağı (Yanlış kullanım)

diz kapağı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Düşünce diz kapağını yaralamış.

Denizanası

Sölenterlerden, yassı bir diske benzeyen, saydam, serbestçe yüzebilen deniz hayvanı, medüz anlamına gelir. Bu kelime genellikle deniz anası şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı denizanası şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

deniz anası (Yanlış kullanım)

denizanası ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Burada çok denizanası varmış, bizim için yüzmek zor olacak.

Devetüyü

Renk adları birleşik yazılır. Bu kelime genellikle deve tüyü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı devetüyü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

deve tüyü (Yanlış kullanım)

devetüyü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Devetüyü rengine bayıldım. Mutlaka bu renkte bir kazak almak istiyorum.

Deniz kıyısı

Denizin karayla birleştiği yere verilen addır.Bu kelime genellikle denizkıyısı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı deniz kıyısı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

denizkıyısı (Yanlış kullanım)

deniz kıyısı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sözleştiğimiz gibi deniz kıyısında güzel bir gün geçirdik.

Diyaloğa

Karşılıklı konuşma anlamına gelir. Bu kelime genellikle diyaloga şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı diyaloğa şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

diyaloga (Yanlış kullanım)

diyaloğa ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Onunla yeniden diyaloğa girmeye hazır değilim.

Diz dize

Dizleri birbirine değecek biçimde birbirine yakın olarak anlamına gelir. Bu kelime genellikle diz24dize şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı diz dize şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dizdize (Yanlış kullanım)

diz dize ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Kendi de diz dize gelecek kadar karşıma geldi oturdu.” – N. Cumalı