Dala çıka

Büyük güçlüklerle anlamına gelir. Bu kelime genellikle dalaçıka şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dala çıka şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dalaçıka (Yanlış kullanım)

dala çıka ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu günlere dala çıka gelmişti.


Diğer Doğru Yazımlar

  • DakikaDakika Dakika, bir saatin diliminin altmışda biri için kullanılan terimdir. Ayrıca kendisi bir başka […]
  • DeğinmekDeğinmek Değinmek, bir konu hakkında konuşulacağı zaman kullanılan kelimedir. O konunun ele […]
  • DerebeyiDerebeyi Topraklarını derebeylik düzenine göre yöneten kimse, kont, zorba anlamına gelir. Bu kelime […]
  • DarüşşifaDarüşşifa Sağlık yurdu anlamına gelir. Bu kelime genellikle darüş şifa, daruşşifa, daruş şifa şeklinde […]
  • DarüleytamDarüleytam Yetimlerin barındığı yer anlamına gelir. Bu kelime genellikle darül eytam, daruleytam, […]
  • DarülbedayiDarülbedayi Güzel sanatlar kuruluşu anlamına gelir. Bu kelime genellikle darül bedayi, darulbedayi, darul […]

Yorum yapın