Dışa vurmak

İçsel gerçeği dışa vermek anlamına gelir. Bu kelime genellikle dışavurmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dışa vurmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dışavurmak (Yanlış kullanım)

dışa vurmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yaptığı iş, dili bir araç gibi kullanarak bireyselliği dışa vurmak, ortaya dökmektir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • DarülbedayiDarülbedayi Güzel sanatlar kuruluşu anlamına gelir. Bu kelime genellikle darül bedayi, darulbedayi, darul […]
  • Dizayn etmekDizayn etmek Çizim, tasarım anlamına gelir. Bu kelime genellikle dizaynetmek şeklinde yanlış […]
  • DanaburnuDanaburnu Toprak içinde yaşayıp bitkilere, köklerini keserek zarar veren bir böcek, kök kurdu […]
  • Dışa vurumDışa vurum Ruhsal olayların belli işaret veya tasvirlerle yansıtılması, insan ruhunun algılanabilecek […]
  • Dicle NehriDicle Nehri Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren […]
  • Düşünmüyor kiDüşünmüyor ki Düşünme eylemini yerine getirmiyor anlamına gelir. Düşünmek, bir yargıya varmak ereğiyle […]

Yorum yapın