Diyagram

Herhangi bir olayın değişimini gösteren grafik anlamına gelir. Bu kelime genellikle diagram şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı diyagram şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

diagram (Yanlış kullanım)

diyagram ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Akış döngü diyagramları tamamen hareketle ilgilidir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • DizginsizDizginsiz Dizgini olmayan. Aşırı olan, ölçüsüz anlamına gelir. Bu kelime genellikle dizginziz şeklinde […]
  • DualıDualı Tanrı'ya yalvarmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle duğalı, duvalı şeklinde yanlış […]
  • Duası tutmakDuası tutmak Duası gerçekleşmek. Etkili olmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle duğası tutmak, duvası […]
  • Duasını almakDuasını almak İyi yapılan bir işle birinin hoşnutluğunu kazanmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Dua etmekDua etmek Tanrı'ya yalvarmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle duğa etmek, duva etmek şeklinde […]
  • DuaDua Yakarış. Tanrı'ya yalvarma, yakarış için söylenen dinî metin anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın