Dizginsiz

Dizgini olmayan. Aşırı olan, ölçüsüz anlamına gelir. Bu kelime genellikle dizginziz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dizginsiz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dizginziz (Yanlış kullanım)

dizginsiz (Yanlış kullanım)

dizginsiz ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bir çocuk, bir büyükten daha kuvvetle sevebilir çünkü muhayyilesi daha serbest ve dizginsizdir.” – Peyami Safa


Diğer Doğru Yazımlar

  • DövmeDövme Dövmek işi. Vücut derisi üzerine iğne vb. sivri bir araçla çizilmek ve içine renk veren […]
  • DespotDespot Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse. Her istediğini ve dilediğini yaptırmak […]
  • DiyagramDiyagram Herhangi bir olayın değişimini gösteren grafik anlamına gelir. Bu kelime genellikle diagram […]
  • Duası tutmakDuası tutmak Duası gerçekleşmek. Etkili olmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle duğası tutmak, duvası […]
  • DualıDualı Tanrı'ya yalvarmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle duğalı, duvalı şeklinde yanlış […]
  • Dua etmekDua etmek Tanrı'ya yalvarmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle duğa etmek, duva etmek şeklinde […]

Yorum yapın