Don kişot

Bir romanın ve o romandaki kahramanın adıdır. Dünyanın en tanınmış romanlarından olan «Don Kİşot» un yazarı, Cervantes adlı bir İspanyol’dur. 17. yüzyılda, İspanya’da olsun, Avrupa’nın başka ülkelerinde olsun, şövalyelik hikayeleri, şövalyelerin kahramanlıkları çok mühimseniyor, bu konudaki eserler büyük ilgi topluyordu. Yazar bu eseriyle zamanındaki bu davranışın gülünçlüğünü anlatmıştır. Eserin birinci bölümü 1600’de, ikinci bölümü de 1615’te tamamlanmıştır. Eserin konusu, şövalyelik eserlerini okuya okuya akli muvazenesi bozulan Don Kişot’un kendisini şövalye sanarak saf uşağı Sanço Pança ile atıldığı çeşitli komik maceralar teşkil eder. Bu kelime genellikle Donkişot şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Don kişot şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Donkişot (Yanlış kullanım)

Don kişot ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Don Kişot’u bilirsiniz, hani şu ince-uzun, sakallı, şövalye romanları okuya okuya sonunda şövalye olmaya özenen roman karakteri.


Diğer Doğru Yazımlar

  • DüzyazıDüzyazı Düzyazı, herhangi bir ölçü ve kafiyenin bulunmadığı yazılar olarak tanımlanmaktadır. Uyaklı, […]
  • DinozorDinozor Dinozor; milyonlarca yıl önce yaşamış ve günümüzde fosilleri bulunan bir sürüngen türüdür. […]
  • DiyalogDiyalog Diyalog kelimesi karşılıklı konuşma, oyun, roman, hikâye vb. eserlerde iki veya daha çok […]
  • Dede KorkutDede Korkut Korkut Ata (Dede Korkut), Oğuz Türklerinin eski destanlarında yüceltip kutsallaştırılmış; […]
  • DarbukaDarbuka Darbuka, bir yanı açık olan vurmalı bir çalgı olmakla birlikte, hafif metalden ve pişirilmiş […]
  • DeğerDeğer Değer, bir nesnenin, bir olayın veya bir canlının sahip olduğu önemi anlatan bir kelimedir. […]

Yorum yapın