Dua etmek

Tanrı’ya yalvarmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle duğa etmek, duva etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dua etmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

duğa etmek (Yanlış kullanım)

duva etmek (Yanlış kullanım)

dua etmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Uyumak üzere olduğunu anladığında düş görmemek için dua etti.” – İhsan Oktay Anar


Diğer Doğru Yazımlar

  • DizginsizDizginsiz Dizgini olmayan. Aşırı olan, ölçüsüz anlamına gelir. Bu kelime genellikle dizginziz şeklinde […]
  • Duası tutmakDuası tutmak Duası gerçekleşmek. Etkili olmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle duğası tutmak, duvası […]
  • DiyagramDiyagram Herhangi bir olayın değişimini gösteren grafik anlamına gelir. Bu kelime genellikle diagram […]
  • Duasını almakDuasını almak İyi yapılan bir işle birinin hoşnutluğunu kazanmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • DualıDualı Tanrı'ya yalvarmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle duğalı, duvalı şeklinde yanlış […]
  • DuaDua Yakarış. Tanrı'ya yalvarma, yakarış için söylenen dinî metin anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın