Duacı

Tanrı’ya yalvaran kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle duğacı, duvacı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı duacı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

duğacı (Yanlış kullanım)

duvacı (Yanlış kullanım)

duacı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Hepimiz iyiyiz, sana duacıyız, diyordu mektupta.” – Sait Faik Abasıyanık


Diğer Doğru Yazımlar

  • DizginsizDizginsiz Dizgini olmayan. Aşırı olan, ölçüsüz anlamına gelir. Bu kelime genellikle dizginziz şeklinde […]
  • Duası tutmakDuası tutmak Duası gerçekleşmek. Etkili olmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle duğası tutmak, duvası […]
  • DiyagramDiyagram Herhangi bir olayın değişimini gösteren grafik anlamına gelir. Bu kelime genellikle diagram […]
  • Dua etmekDua etmek Tanrı'ya yalvarmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle duğa etmek, duva etmek şeklinde […]
  • DualıDualı Tanrı'ya yalvarmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle duğalı, duvalı şeklinde yanlış […]
  • DuaDua Yakarış. Tanrı'ya yalvarma, yakarış için söylenen dinî metin anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın