Düğüm

Düğüm, iki farklı nesneyi ip ile bağlamak veya iki ipin ucunu birbirine bağlamak anlamına gelir. Boğum kelimesi ile eş anlamlıdır. Standart kullanımlar düşünüldüğünde kelimenin düyüm olarak kullanıldığı görülür. Çok fazla kelimede yapılan ğ yerine y harfinin kullanılması hatası burada da karşımıza çıkmaktadır.

Doğru yazımı:

Düyüm (Yanlış kullanım)

Düğüm ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İzci lideri, meşhur izci ipini eline aldıktan sonra yavru kurtlarına nasıl düğüm atılacağını göstermek için onların etrafında çember oluşturmasını istedi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • DramatikDramatik Sahne oyununa özgü olan, dram1 ile ilgili, içinde gerilim, çatışma, çeşitli olaylar ve […]
  • DekorasyonDekorasyon Dekorasyon, bir yeri süsleme anlamı yanında dekor yapma işi olarak da tanımlanmaktadır. […]
  • DirektDirekt Direkt, herhangi bir aracı olmaksızın doğrudan anlamını taşımaktadır. Doğru, doğrudan doğruya […]
  • AforozAforoz Aforoz, dini bir topluluğa mensubiyetten mahrum etme ya da çıkarılma anlamında kullanılan […]
  • Diz kapağıDiz kapağı Dizin diz kapağı kemiği ile kaplı bölümü anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • DüztabanDüztaban Doğal ayak kemerinin kaybolması ile oluşan yapısal bozukluk, tabanı kemerli olmayan, düz olan […]

Yorum yapın