Düşmancasına

“-casına/-cesine” kalıplaşmış bir ektir ve eklendiği sözcüğe “gibi” anlamı katar. “Siler-cesine” kelimesindeki “-er” ve “seviyormuş-çasına” kelimesindeki “-mış” ekleri, sıfat-fiil ekidir.  Sonuç olarak “-casına” eki hem isme hem fiile eklenmez. İsimlere ve fiilimsilere eklenir. Düşmancasına kelimesi düşman gibi anlamına gelir. Bu kelime genellikle düşman casına şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı düşmancasına şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:


düşman casına (Yanlış kullanım)

düşmancasına ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bana düşmancasına bakıyordu.

Diğer Doğru Yazımlar

  • YaşarcasınaYaşarcasına "-casına/-cesine" kalıplaşmış bir ektir ve eklendiği sözcüğe "gibi" anlamı katar. […]
  • AnlamışçasınaAnlamışçasına "-casına/-cesine" kalıplaşmış bir ektir ve eklendiği sözcüğe "gibi" anlamı katar. […]
  • SilercesineSilercesine "-casına/-cesine" kalıplaşmış bir ektir ve eklendiği sözcüğe "gibi" anlamı katar. […]
  • GörmüyormuşcasınaGörmüyormuşcasına "-casına/-cesine" kalıplaşmış bir ektir ve eklendiği sözcüğe "gibi" anlamı katar. […]
  • DiasporaDiaspora Kopuntu veya diaspora (Eski Yunanca: διασπορά – "diaspora"), çok uzun bir zamandan beri bir […]
  • DövmeDövme Dövmek işi. Vücut derisi üzerine iğne vb. sivri bir araçla çizilmek ve içine renk veren […]

Yorum yapın